Individualistinė viešojo intereso sąvokos turinio analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualistinė viešojo intereso sąvokos turinio analizė
Alternative Title:
Content of the concept of public interest: an individualistic analysis
In the Journal:
Teisės problemos. 2009, Nr. 2 (64), p. 134-156
Vėliau paskelbta knygoje: Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika. Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2012
Keywords:
LT
Arrow teorema; Asmens neliečiamumo principas; Interesų santykis; Konstitucinė doktrina; Lošimo teorija; Viešasis interesas; Viešasis interesas teisėje ir politikoje; Viešojo intereso sąvoka.
EN
Arrow theorem; Constitutional doctrine; Game theory; Interest ratio; Of public interest law and policy; Principle of inviolability of the person; Public interest; The concept of public interest.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama konceptualinė viešojo intereso sąvokos apibrėžimo analizė. Teigiama, kad viešasis interesas negali prieštarauti individualiems visuomene sudarančių asmenų interesams ir turėtų su jais sutapti. Tačiau, remiantis Arrow teorema, toks viešasis interesas yra neįmanomas, jei norima, kad jis būtų sąžiningas ir racionalus. Kadangi negalima išpildyti visų su viešojo intereso turiniu sietinų intuicijų, maksimaliai įmanomai šias intuicijas patenkintų viešojo intereso sutapatinimas su asmens neliečiamumo principu, besiskleidžiančiu asmens gyvybės, laisvės ir nuosavybės neliečiamumo aspektais. Tai leistų koegzistuoti kuo įvairesniems interesams, niekam neprimetant jokio privalomo intereso. [Iš leidinio]

ENThe article entertains a conceptual analysis of the notion of public interest. It claims that the public interest not only cannot object to the individual interest of the members of society but it also has to accord to these interest. However, the Arrow impossibility theorem shows that public interest of this kind is impossible if one wants it to be fair and rational. In this kind of circumstances the remaining option to satisfy, at least to some extent, the aforementioned requirements is to adopt the principle of inviolability of the person, which unfolds as the inviolability of personal life, freedom and property. This notion of public interest would allow the coexistence of diversity of individual interests without imposing to anybody any compulsory interest. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24543
Updated:
2017-07-16 14:33:10
Metrics:
Views: 23    Downloads: 11
Export: