Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino (Bernardinų) bažnyčios paveikslas "Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai" : tyrimai ir restauravimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino (Bernardinų) bažnyčios paveikslas "Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai": tyrimai ir restauravimas
Alternative Title:
Painting annunciation to the Virgin Mary of the church of St Francis and St Bernardine in Vilnius: investigations and restoration
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2011, t. 14, p. 134-147
Keywords:
LT
Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai; Apsireiškimas Švč Mergelei Marijai; Mykolas Neviadomskis; Restauravimas; Tapybos restauravimas; Tapytojas Motiejus; Tapytojas Motiejus Sluščianskis; Technologiniai tyrimai; Vilniaus bernardinų bažnyčia.
EN
Annunciation of the Virgin Mary; Annunciation to the Virgin Mary; Bernardine church in Vilnius; Michal Niewiadomski; Mykolaj Niewiadomski; Painter Maciej Sluszczianski; Painter Matheus; Restoration; Restoration of painting; Technological investigations.
Summary / Abstract:

LTPaveikslas „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai" yra vienas iš gražiausių baroko epochos sakralinės dailės kūrinių, puošusių Vilniaus Bernardinų bažnyčią. Šis paveikslas 1948 m. pateko į Lietuvos dailės muziejaus saugyklas. Kaip ir daugelis kitų Bernardinų bažnyčios meno kūrinių sovietmečiu jis buvo dingęs iš kultūrinio ir religinio akiračio. Į LDM Prano Gudyno restauravimo centrą paveikslas buvo atgabentas 2009 m. pavasarį. Sudarant būtinų atlikti restauravimo darbų programą ir sprendžiant iškilusias problemas, tapo būtinas restauratorių, tyrėjų ir meno istorikų bendradarbiavimas. Dirbdamas atskirai restauratorius dažnai neįvertina kūrinio istorinio konteksto, o meno istorikui ne visada pavyksta įžvelgti eksponate slypinčias technologines paslaptis. Bet kuri restauracinė intervencija meno kūrinyje palieka pėdsakus, kurie yra svarbūs tolimesniam jo gyvavimui, todėl ji turi būti išsamiai aprašyta ir užfiksuota aprašymuose, nuotraukose, schemose, brėžiniuose, kt. Čia reikalingos ir menotyrinės žinios, ir cheminių bei fizikinių procesų supratimas, ir praktinė patirtis, kad tas žinias tinkamai panaudotum. Todėl, sudarant šio neeilinio paveikslo restauravimo programą, vyko nuolatinis restauratorių, tyrėjų ir menotyrininkų bendradarbiavimas. [Iš leidinio]

ENThe painting Annunciation to the Virgin Mary under discussion is one of the most beautiful works of sacral art o f the Baroque epoch that decorated the Bcrnardine Church in Vilnius. In 1948, this painting found its way into the depository of the Lithuanian Art Museum. Like many works of art of the Bernardine Church, in soviet times the painting disappeared from the cultural and religious horizon. In spring of 2009, the painting was brought to Pranas Gudynas Restoration Centre. To develop the programme for restoration works necessary to be carried out and to solve the problems that arose, co-operation of restorers, investigators and art historians is necessary. The restorer, when working separately, is often unable to assess the historical context of the work of art, and the art historian does not always cucceed in seeing technological secrets that are hidden in the exhibit. Any restoration intervention leaves its traces in the work of art, which are of significance to its further survival; it has to be described in detail and recorded in descriptions, photographs, schemes, drawings, etc. Knowledge of study of att, understanding of chemical and physical processes, as well as practical experience of using this knowledge is necessary. Therefore, in devising the restoration programme for this extraordinary Painting, constant co-operation between restorers, researchers and art historians was established. The painting Annunciation to the Virgin Mary was investigated and restoted in 2009-2011 The restored painting has been returned to the Church of St Francis and St Bernardine in Vilnius.The article presents the history o f the painting, the results of technological investigations, its condition ptior to the current restoration and the course of conservation and restoration. Methodology for consolidating the badly dmaged painting layer that is rarely used in Lithuania is described. [From the publication]

ISSN:
1648-6706
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32085
Updated:
2018-12-17 13:03:53
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: