Tapyti altoriai (XVIII a. - XIX a. I p.) : nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapyti altoriai (XVIII a. - XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai
Alternative Title:
  • Painted altars (eighteenth - first half of the nineteenth century): Endangered Artworks from the Churches of Lithuania
  • Malowane oltarze (wiek XVIII - I pol. XIX w.): ginące zabytki sztuki sakralnej na Litwie
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Problemos ištirtumas: literatūra ir šaltiniai — Tapytų altorių retabulų kilmė, raida, paplitimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje — Kilmė ir įtakos — Raida ir paplitimas — Kūrėjai — Statistika — Rankraštiniai ir spausdinti XVIII a. – XIX a. pirmosios pusės tekstai – daugiabriauniai altorių retabulų liudytojai — Šaltinių apibūdinimas — Rankraštiniai šaltiniai — XVIII a. proginiai spaudiniai — Profesionalumo ir primityvumo santykis retabulų raiškoje — Profesionalus sekimas etaloniniu pavyzdžiu — Etaloninio pavyzdžio taikymas savitai kultūrinei aplinkai — Iliuzinės tapybos visuotinės mados išraiška — Pabaiga — Žodynėlis — Santrumpos — Šaltiniai — Literatūra — Duomenys apie LDK sakralinių statinių tapytus altorius (XVIII–XIX a.) — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Summary — Streszczenie.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Religinis menas / Religious art; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariami XVIII–XIX a. pirmojoje pusėje itin populiarūs, tačiau iki mūsų dienų menkai išlikę Lietuvos bažnyčių dailės paminklai – iliuziškai tapyti altorių retabulai. Apžvelgta tokio tipo altorių raida, paplitimas ir aptarti šioje srityje dirbę meistrai. Taip pat išskirti ir aptarti šaltiniuose esantys įvardijimo būdai, leidžiantys suvokti rūpimo dailės reiškinio plastinę įvairovę, jos perpratimo galimybes ir ribas. Knygoje daug dėmesio skiriama tapyto retabulo populiarumo fenomenui paaiškinti. Geriau suvokti iliuzinių retabulų statusą to laikotarpio dailės kontekste ir amžininkų požiūrį į juos padėjo XVII–XIX a. pirmosios pusės rankraštiniai šaltiniai ir proginė literatūra. Iliuziniai altoriai plastikos profesionalumo ir primityvumo pagrindu suskirstyti į grupes, leidžiančias suvokti jų meninės raiškos savitumus, kuriuos lėmė to laiko meninės mados, mecenato norai ir kūrėjo išsilavinimas. Tekstas iliustruotas ikonografine medžiaga, išlikusių paminklų nuotraukomis, diagramomis ir žemėlapiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Barokas; Klasicizmas; Freskos; Iliuzinė tapyba; Altoriai; Retabulai; Illusive painting; XVIIIth C.; XIXth C.; Altar; Altars; Retable; Retables; Pozzo Andrea.

ENThe monograph discusses 18th c. – the first half of the 19th c. monuments of Lithuanian church art – painted altar retables – that were popular at the time but little of them survived to this day. It provides an overview of the development of this type of altars, their spread and artists who worked in this field. It also discusses designation methods that allow comprehending a diversity of a particular phenomenon of art, its possibilities and limits. The book focuses on the explanation of popularity of the phenomenon of painted retable. 18th c. and the first half of the 19th c. written sources and literature helped to establish the status of painted retables and contemporaries’ approach in the art context of that period. In terms of professional plastic art and primitivism altars are categorized into groups that help to evaluate peculiarities of artistic expression at the time determined by artistic fashion, patron’s wishes and artist's education. The text is illustrates with iconographic material, photographs of survived monuments, diagrams and a map.

ISBN:
9955624566
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/627
Updated:
2021-03-05 09:16:09
Metrics:
Views: 67    Downloads: 19
Export: