Viduramžių kautynės lietuviškosios visuomenės fokuse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viduramžių kautynės lietuviškosios visuomenės fokuse
Alternative Title:
Medieval battles in the focus of Lithuanian society
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 22, p. 103-128. 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai
Keywords:
LT
20 amžius; Viduramžiai; Maironis (Jonas Mačiulis); Simonas Daukantas; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio išeities taškas yra aktualus probleminis klausimas – kokia viduramžių ir jų kautynių svarba ir vertė nacionalizmo epochos visuomenės sąmonėje ir istorinėje kultūroje? Pasitelkus tarpdisciplininės prieigos (istoriografijos, literatūrologijos, kultūros studijų) teikiamas galimybes, ieškoma atsakymo pirmiausia lietuvių istoriografijos, istorinės kultūros ir visuomenės istorinės atminties manifestacijų tyrimo pagrindu. Viduramžių lietuvių mūšių ir Durbės mūšio tyrinėjimo bei interpretacijos XIX–XX a. istorija nagrinėjama plačiame teminiame ir probleminiame lauke. Istoriografiškai orientuojantis į ilgosios trukmės (longue durée) struktūrinius pokyčius, atskirai sustojama prie istorijos ir viduramžių mūšių vaidmens tautinių judėjimų lauke, lietuvių istoriografijos bendrųjų slinkčių ir transformacijų interpretuojant Durbės mūšį, lietuvių visuomeninės kaitos ir Durbės mūšio vietos lietuvių istorinėje kultūroje. Remiantis istoriografine, literatūrologine, kultūrinės istorijos medžiaga, formuluojama Durbės mūšio vaizdinio kaitos, reikšmės ir vietos lietuvių visuomeninės atminties architektūroje hipotezė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Durbės mūšis; Istorinė kultūra; Istoriografija; Maironis; Tautinis atgimimas; Lietuvių visuomenė; Nacionalinis identitetas; Simonas Daukantas; Tautinė istorija; Tautinė tapatybė; Viduramžių kautynės; Viduramžių mūšiai; Historical culture; Historiography; Jonas Mačiulis (Maironis); Lithuanian national revival; Lithuanian society; Medieval battles; National history; National identity; Simonas Daukantas; The battle of Durbe; The battle of Durbė.

ENThe article focuses on a relevant problematic issue: the importance and value of the Middle Ages and their battles for the historical culture and for the consciousness of society of the nationalism era. In order to answer the question - firstly, from the perspective of Lithuanian historiography, historical culture, and the manifestations of the historical memory of the society - we invoke the potential of an interdisciplinary approach (i.e., historiography, literature, and cultural studies). The 19th-20th c. history of the research into and the interpretations of the Lithuanian Medieval battles, including the battle of Durbe, are studied in a wide thematic and problematic context. Taking a historiographical orientation towards the long term (longue duree) structural changes, we make a stop at the history and the position of the Medieval battles in the context of national movements. We also pay attention to the transformations of Lithuanian historiography which occur in the interpretations of the battle of Durbe in the Lithuanian historical culture. The hypothesis of the changes of the images, the importance, and the position of the battle of Durbe battle is formulated on the basis of the materials of historiography, literature studies, and cultural history. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35172
Updated:
2018-12-17 13:09:14
Metrics:
Views: 63    Downloads: 36
Export: