Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma
Alternative Title:
Modern and postmodern scientific paradigm of the history of Lithuanian law
In the Journal:
Teisė. 2012, t. 83, p. 7-17
Keywords:
LT
Lietuvos teisės istorija; Lietuvos teisės mokslas; Vilniaus universitetas.
EN
History of Lithuanian law; Science of Lithuanian law; Vilnius University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama dabartinė Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma naujausių tyrimų, Vilniaus universitete vykdomų reformų ir pastarojo meto aktualijų kontekstu, analizuojamos perspektyvios naujos paradigmos kūrimo kryptys. Modernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma yra tam tikriems dėsningumams pavaldus kryptingas įprasmintas teisės „kopimas“ į kokybiškai vis aukštesnę „pakopą“, vykstantis teisinių sistemų pliuralizmo, koegzistavimo, bendradarbiavimo ir konkuravimo sąlygomis. Ji leidžia sukurti pliuralistinį ir nekonfrontacinį LDK teisinės sistemos modelį kaip Europos Sąjungos teisinės sistemos prototipą. LDK teisinės sistemos fenomenui pažinti reikia indeterministinio mąstymo. Esminės mokslo pažangos lūkesčiai čia siejami su besiformuojančia postmodernistine Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma, kurioje derinami socialinių ir humanitarinių bei fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų elementai. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Teisės istorijos instituto pasiūlyta teisės krypties doktorantūros tematika „Teisė ir mokslo pažanga“ ir šia tematika jau atliekami tyrimai yra skirti kurti tokią postmoderniąją paradigmą. Kreipiant universitetines teisės istorijos studijas pažinti vidinę teisės augimo logiką, visuomenės problemų išsprendimo teisinėmis priemonėmis patirtį, siekiama išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir nuolat tobulėjantį, visą gyvenimą besimokantį teisininką.

ENIn Lithuania at the end of the XX century the doctrine of juridical positivism was substituted to the sociological concept of law. The object of the science of law history was substantially extended. Law history was substituted to the history of legal system. The concept of the law history of the West and the formalion of the Western legal tradition, proposed by H. J. Berman, became the basis of the science of law history in Lithuania. Was created the pluralistic and nonconflict model of the legal system of the Great Duchy of Lithuania as the prototype of the legal system of the European Union. Because the existing paradigm of law gradually grows antiquated, has already been created the new paradigm, in which are combined the elements of the social sciences and humanities, physics, biochemistry and the technological sciences. In this year the Institute of the law history of the Law faculty of Vilnius university proposed the new theme of the postgraduate studies - "Law and scientific progress". This theme completely corresponds to the policy of Vilnius university and will be coordinated with the reforms, which now are achieved at the university. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41448
Updated:
2018-12-17 13:18:46
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: