Lietuvos regionų klasifikavimas pagal kaimiškumą, remiantis atokumo kriterijumi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų klasifikavimas pagal kaimiškumą, remiantis atokumo kriterijumi
Alternative Title:
Typology of Lithuanian regions by rurality based on remoteness
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTKuriant regionų tipologijas valdymo tikslams ieškoma naujų kriterijų ir rodiklių, padedančių atskleisti region ų skirtumus. Vykstant visuomenės ekonominio ir socialinio gyvenimo permainoms su ypač dideliais iššūkiais susidūrė kaimiškų region ų išskyrimo metodikų kūrėjai, nes norint išmatuoti kokybinį skirtumą tarp kaimo ir miesto regionų nebeužtenka gyventojų skaičiaus rodiklių. Todėl regionų tipologijose, siekiančiose atskleisti kaimiškumo aspektą, pirmoje vietoje pagal svarbą atsiranda kriterijai, apibrėžiantys kaimo gyventojų galimybes būti mobiliais, apibūdina ntys jų judėjimo srautus ir judėjimo greitį. Judėjimas suprantamas plačiąja prasme, vertinant gyventojų mobilumą važinėjant į darbą, keičiant gyvenamąją vietą, verslo įmonių steigimosi tempus, užimtumo, senėjimo dinamiką ir kitus procesus. Šiame straipsnyje pristatoma Lietuvos regionų tipologija, kuomet kaimiški regionai apibrėžiami ir vertinami kaip kaimo ir regioninės politikos objektas, remiantis regiono atokumo kriterijumi. Atokumas matuojamas važiavimo trukme nuo gyvenamosios vietos iki artimiausio miesto. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atokumas; Kaimo politika; Regioninė politika; Tipologija; Tipologijos; Regional policy; Remoteness; Rural policy; Typology.

ENNew criteria and indicators helping reveal differences between regions are sought for when creating typologies of regions for management purposes. With on-going changes in economical and social life, developers of methodologies of definition of rural regions faced great challenges, since it is not enough to count the number of residents in order to measure the qualitative difference between rural and urban regions. Therefore, regional typologies seeking to reveal the rural aspect, first of all, have the criteria defining the possibilities of rural residents of being mobile and their mobility flows and paste as the priority criteria. Mobility is perceived in a wide sense, i.e. the mobility of residents when going to work, changing their place of residence, scale of business establishment, occupation dynamics and other processes. This article presents the typology of Lithuanian regions, when rural regions are defined and evaluated as rural and regional policy objects basing on the criterion of the region remoteness. The remoteness is measures by the duration of the drive from the place of residence to the closest city.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37157
Updated:
2018-12-17 13:11:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: