Kaimiškųjų teritorijų tvarkymo reguliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimiškųjų teritorijų tvarkymo reguliavimas
Alternative Title:
Management of rural territories
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2012, t. 1, Nr. 6, p. 111-122
Keywords:
LT
Žemės ūkio gamyba / Agricultural production; Žemėvalda / Agricultural holding.
Summary / Abstract:

LTKaimiškųjų teritorijų tvarkymas reguliuojamas teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais. Straipsnyje analizuojamo procesai, kurių metu formuojamos ūkių žemės valdos ir kinta žemės ūkio naudmenų bei miškų plotai. Žemės reformos laikotarpiu svarbia priemone ūkių žemės valdų padidinimui yra ūkių veiklai reikalingos žemės pirkimas iš valstybės ir privačių asmenų. Straipsnyje pateikiamos Vakarų Europos valstybių teisės aktų, reglamentuojančių žemės ūkio paskirties žemės perleidimą, nuostatos. Lietuvos Respublikoje perspektyvių ūkių žemės valdų formavimas yra viešasis interesas, atitinkantis konstitucinius reikalavimui racionaliam žemės išteklių naudojimui. Pateikiami siūlymai tobulinti įstatymus taip, kad šią žemę įsigytų tik žemės ūkio veiklos subjektai. Be to, ūkių žemės valdos turi būti kompaktiškos, sudarant sąlygas efektyviai ūkininkauti. Siekiant racionaliai naudoti žemės ūkio naudmenas ir miškus, straipsnyje nagrinėjamos šių gamtos išteklių išsaugojimo problemos. Nustatyta, kad per 1990-2012 m. laikotarpį naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas Lietuvoj sumažėjo 21,6 proc., o miškų plotas padidėjo 8,3 proc. Pateikiami siūlymai, kaip stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą. Rekomenduojama, kad santykis tarp žemės ūkio naudmenų ir miškų būtų nustatomas rengiant kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus. Leidimai paversti žemės ūkio naudmenas ir miškus kitomis naudmenomis turėtų būti išduodami tik vadovaujantis šiais planavimo dokumentais. Be to, įstatymai turi griežčiau riboti žemės ūkio naudmenų panaudojimą užstatymui ir kitiems ne žemės ūkio tikslams. Žemės ūkio naudmenų teisinė apsauga turi būti analogiška miško žemės apsaugai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gamtinis karkasas; Miško žemė; Teritorijų planavimas; Žemės valda; Žemės ūkio naudmenos; Farming lands; Forest land; Land tenure; Nature frame; Territorial planning.

ENManagement of rural territories is regulated by legal acts and territorial planning documents. The article analyzes processes of farms land tenure formation and changes of farming lands and forests area. Purchase of land from the State and private persons is an important activity for increasing area of farms tenure during land reform. The article also describes regulations of Western Europe legal acts, related to land purchase. Formation of competitive land tenures is a public interest, which meets constitutional requirements for rational use of land resources in Lithuania. There are proposals in the article for legal acts amendments, to ensure that agriculture land would be acquired by subjects, which performs agriculture activity. Moreover, land tenures should be compact, which allows conditions for more efficient farming. Problems of preservation of natural resources for rational farming lands and forests are also discussed in the article. It was determined, that during 1990-2012 area of farming lands reduced by 21.6 %, area of forests increased by 8.3 % in Lithuania. Proposals for stabilization of farming lands area reduction are offered in the article. It is recommended that farming lands and forest area proportion should be determined by preparing complex territorial planning documents. Permissions for converting farming lands and forests to other use should be issued only according to these planning documents. Laws must more strictly regulate farming lands use and conversion for up-building and other non agricultural use. Legal protection of farming lands should be the same as protection of forest land. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48285
Updated:
2018-12-17 13:29:02
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: