Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų ugdytinių popamokinės veiklos, laisvalaikio ir savijautos tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų ugdytinių popamokinės veiklos, laisvalaikio ir savijautos tyrimas
Alternative Title:
Scientific study of entertainment, out-of-school activities and state self-health particularities of secondary school students
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2005, Nr. 4 (31), p. 44-47
Keywords:
LT
Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami 2004–2005 m. tyrimo, kurio tikslas buvo apžvelgti moksleivių laisvalaikį ir sveikatos aplinką Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklose, duomenys. Pagrindinis tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 1000 Šiaulių m. 5–12 kl. moksleivių. Analizė atlikta statistine programa SPSS 9.0 for Windows. Racionaliai derindami protinį ir fizinį darbą, moksleiviai ilgai esti darbingi, būna geros nuotaikos ir kūrybingi. Laisvalaikis turi įtakos psichinei, fizinei ir intelektinei brandai. Gausėjant informacijos srautui, intensyvėjant mokymo(si) procesui, svarbu tinkamai derinti veiklą ir poilsį. Straipsnyje pateikiami moksleivio laisvalaikio ypatumai, konstatuojama ugdytinių savijauta, popamokinė veikla Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimu nustatyta, kad moksleiviai renkasi tokias poilsio formas, kurių metu vieni su kitais gali bendrauti, ir pernelyg ilgai žiūri televizijos laidas, daug laiko praleidžia prie kompiuterio. Daugelis moksleivių turi psichosomatinių ir neurozinių nerimo simptomų. Kas dešimtas moksleivis turi žalingų įpročių. Tyrimo metu surinkti duomenys tam tikrais aspektais apibendrina moksleivių būklę, išryškina vyraujančias nuomones bei problemines raidos tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe article presents the data of the research performed in 2004-2005 that aimed to collect information about the pastime and the health environment of students at comprehensive education schools of Šiauliai city. An anonymous questionnaire was the main research method. 1000 students in grades 5-12 took part in the research. The analysis was performed in SPSS 9.0 for Windows. In balancing mental and physical work rationally, the students maintain productivity, good-humour and creativity for long periods of time. Pastime has an influence on the psychic, physical ad intellectual development. As the flow of information increases and the studying process intensifies, it becomes important to achieve a proper balance between working and resting. The article describes the pastime and extracurricular activities of students in the comprehensive education school of Šiauliai city. The research found that students prefer those forms of pastime that allow them communicating with each other and that they spend too much time watching TV and a lot of time in front of computers. Many students show psychosomatic and neurotic anxiety symptoms. Every tenth students has an addiction. In some regards, the data collected in the course of the research provide a general picture of the students’ condition and highlight the prevalent opinions and the problematic developmental trends.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5806
Updated:
2013-04-28 16:18:44
Metrics:
Views: 22
Export: