Orientavimosi sporto pratybų įtaka paauglių fizinei adaptacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Orientavimosi sporto pratybų įtaka paauglių fizinei adaptacijai
Alternative Title:
The Influence of Orienteering Practices on Teenagers’ Physical Adaptation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 23-29
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas- įvertinti paauglių, praktikuojančių orientavimosi sportą, fizinės adaptacijos aspektus. Tyrime dalyvavo 36 12-13 metų amžiaus berniukai. Eksperimentinėje grupėje dalyvavo 14 berniukų, kurie užsiėmė orientavimosi sportu 36 savaites po 2-3 kartus per savaitę. Kontrolinėje grupėje dalyvavo 22 berniukai, kurie užsiėmė sportu tik kūno kultūros pamokose mokykloje. Prieš ir po tyrimo buvo paimti fizinio parengimo bei širdies ritmo testai. Lyginant su kontrolinės grupės parodymais, eksperimentinės grupės berniukai pasižymėjo geresniais balanso, lankstumo, aerobinės ištvermės ir bendro fizinio pajėgumo rodikliais. Prieita išvadų, kad orientavimosi sportas pakeitė ir sąlygojo šią šaką praktikavusių paauglių fizinę adaptaciją. Orientacija gali būti ypač įdomi, patraukli ir mažiau energijos reikalaujanti sportinė veikla, gerinanti fizinį stovį. Teisingai pritaikytos pratybos leidžia lengviau susitvarkyti su kasdieniniu stresu bei geriau mokytis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinė adaptacija; Fizinis pajėgumas; Orientavimasis; Širdies ritmograma; Physical adaptation; Physical fitness; Orientieering; Heart rate variability.

ENThe aim of this article is to evaluate teenagers’, who practice orienteering sport, physical adaptation peculiarities. 36 boys aged 12–13 participated in this research. The experimental group (N = 14) consisted of students, who practiced orienteering sport for 36 weeks 2–3 times per week. The control group (N = 22) consisted of students who only participated in physical training classes within school curriculum. Before and after the experiment physical fitness tests (8 Euro-fit) and heart rate variability were taken. Comparing with the control group statistical meanings of the experimental group were set for balance, flexibility, aerobic endurance, and common physical capability (p <0.05). The parameters of heart rate changed from 0.753 ± 0.060 s to 0.796 ± 0.066 s (p <0.01). Meanwhile the RRSD moved from 0.041 ± 0.017 s to 0.051 ± 0.016 s (p <0,01); RMSSD – from 0.033 ± 0.012 s to 0.045 ± 0.015 s (p <0.01). Conclusion: orienteering sport changed and influenced physical adaptation of those teenagers who practice orienteering. Orienteering could be an interesting, attractive and less energy-demanding activity to develop physical fitness. Adapted training allows to cope with daily stress and also to study better.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų ugdytinių popamokinės veiklos, laisvalaikio ir savijautos tyrimas / Jūra Vladas Vaitkevičius, Tatjana Bakanovienė, Lina Miliūnienė. Visuomenės sveikata. 2005, Nr. 4 (31), p. 44-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4586
Updated:
2018-12-17 11:46:21
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: