Savivaldybių viešųjų bibliotekų personalo sudėties ir pokyčių 2007-2014 metais analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių viešųjų bibliotekų personalo sudėties ir pokyčių 2007-2014 metais analizė
Alternative Title:
Analysis of the composition and developments of the personnel of municipal public libraries in 2007-2014
In the Book:
Bibliotekų tyrimai Lietuvoje. T. 3. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017. P. 12-128
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) sistemų būklę ir jų galimybes integruotis į socialinę aplinką, trečiojo etapo rezultatai. Nagrinėjama, ar ir kaip šis sektorius aprūpintas specialistais, įgijusiais formalųjį įvairių kvalifikacinių lygių bibliotekininkystės, bibliografijos, informacijos ir komunikacijos srities išsimokslinimą; tiriama, kaip specialistų grupės (operacinio branduolio specialistai, pagrindinių paslaugų aprūpinimo specialistai) pasiskirsčiusios SVB sistemose, išsamiai analizuojama operacinio branduolio specialistams įkurtose darbo vietose dirbančių darbuotojų profesinio pasirengimo ir išsimokslinimo, kvalifikacinių lygių, kitų parametrų būklė ir pokyčių tendencijos antrąjį šio amžiaus dešimtmetį (2007–2014 m.). Tyrimo rezultatai rodo, kad bibliotekininko profesijos ribos yra neaiškios, mobilios, prieštaringos, dėl to sunku tiksliai apibrėžti profesijai būdingas funkcijas; konstatuojama, kad nei bibliotekinei bendruomenei, nei visuomenei nepateikiama įrodymų, kad šios profesijos asmenų pasiekimai priklauso nuo įgytų profesinių žinių. Todėl sunku atrinkti geros praktikos standartus, o kartu ir paneigti nuostatą, kad šį darbą gali dirbti bet kas. Keičiantis požiūriui į šiuolaikinę organizaciją, jos valdymą, integruojant bibliotekose bendruosius vadybos principus, nesukurta moksliškai pagrįsta koncepcija, kaip šie procesai turėtų būti valdomi, kokie sprendimai padėtų sektoriaus bibliotekoms veiksmingiau integruotis į nuolat kintančias socialines struktūras.Straipsnyje teigiama, kad visose sistemose ir visuose jų struktūriniuose dariniuose vyrauja operacinio branduolio specialistai, tačiau aukšto kvalifikacinio lygmens profesinių kvalifikacijų koncentracija sektoriuje yra nedidelė, daugiausia jų sutelkta pagrindinėse sistemų bibliotekose. Sektoriuje sistemingai daugėja bendrųjų ir mažėja profesinių kvalifikacijų, kelia nerimą neproporcingas kaimo ir miesto teritorijų aprūpinimas specialųjį pasirengimą įgijusiais profesionalais, o ribota profesinių kvalifikacijų raiška kaimo teritorijoje įsteigtų teritorinių padalinių personalo struktūrose yra augantis rizikos veiksnys, ribojantis sistemų galimybes ir efektyviai moderninti organizacijos valdymo politiką, ir numatyti bei plėtoti pokyčių valdymo procesus. [Iš leidinio]

ENThe article introduces the results of the third stage of the research done with the purpose to determine the state of systems of municipal public libraries and their potential to integrate into the social environment. It also presents data about the sector’s equipment with specialists having degrees of formal education of various qualification levels in librarianship, bibliography and the subject area of communication; studies how specialist groups (operational core specialists, core service professionals, etc.) are distributed across the systems of municipal public libraries; and analyzes in detail the state and developments of tendencies of parameters of professional readiness, educational attainment, qualification levels, etc. of operational core specialists in the second decade of this century (2007–2014). The results of the research show that the profession of the librarian has unclear, mobile and contradictory boundaries; therefore, it is difficult for this profession to define its characteristic roles. They also allow to state that no arguments have been presented neither to the library community nor to the public regarding the dependence of achievements of individuals within this profession on their professional background. This makes it difficult to choose best practice standards as well as disprove the myth that anybody could cope with this job. There have been changes in the approach to the modern organization and its management and libraries underwent integration of general management principals; unfortunately, no scientifically grounded concept has been created regarding the management of these processes and concerning solutions enabling effective integration of the sector’s libraries into the constantly changing social structures.The article states that the predominating actors in all the systems and all their structural units are operational core specialists; however, the concentration of professional qualifications of high qualification level is not high within the sector with the major part of its resources accumulated in the main libraries of the system. There is continuous increase of the share of general qualifications whereas the share of professional qualifications is decreasing. Of much concern is the disproportion between the equipment with professionals having special educational background of rural and urban territories. Personnel structures in rural territorial branches are characterized by insignificant share of professional qualifications. All this makes it an increasing risk factor limiting capabilities of the systems to effectively modernize policies of organization management and foresee processes of change management. [From the publication]

DOI:
10.51740/rt.v3i.702
ISBN:
9786094051562
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106956
Updated:
2024-04-03 15:42:34
Metrics:
Views: 4
Export: