Inovacijos ir projektai : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijos ir projektai: mokomoji knyga
Alternative Title:
Innovations and projects: practical book
Publication Data:
Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
87 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos, siekdamos kuo geriau prisitaikyti konkurencijos aplinkoje, savo veiklą nuolat atnaujina, įdiegia inovacijas. Jos įmonėse dažnai vykdomos projektiniu būdu: pagrįstos, ištirtos idėjos įforminamos reikiamais dokumentais, tam tikslui parengiami projektai. Projekto įgyvendi¬nimui ir jo sėkmei užtikrinti reikia atlikti įvairius tyrimus, surinkti ir apdoroti informaciją, įvairiapusiškai įvertinti projekto galimybes ir tinkamai jį valdyti. Planuojami ir valdomi projekto įvykiai, kaštai, materialiniai ir kiti ištekliai. Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos inovacijų ir projektų sampratos, daug dėmesio skiriama inovacijų pagrindimui, projektų rengimui, įvykių planavimui, projekto valdymo pagrindų aiškinimui. Leidinyje aptariamos priežastys, trukdančios įgyvendinti inovacijas, inovacijų strategijos, inovacijų įgyvendinimo būdai, naujų produktų sėkmingumą lemiantys veiksniai ir inovacijų tobulinimo būdai. Projektų rengimo skyriuje aiškinama projektų rengimo ir planavimo eiga, projekto finansavimo pagrindimas ir galimybių įvertinimas. Knygoje pateikta projekto loginės struktūros matrica, išdėstyta jos užpildymo seka bei matricos sudarymo logika. Projektų valdymo skyriuje aprašytos pagrindinės projektų valdymo sritys. Tai projekto įvykių, informacijos, aplinkos, kaštų, rizikos valdymas. Glaustai pateikiami reikalavimai ir veiklos sritys komandos vadovui, komandinio darbo vaidmenys. Knyga skiriama dėstytojams, studentams ir kitiems, besidomintiems inovacijų vadyba, projektų rengimo ir valdymo klausimus nagrinėjantiems bei projektus rengiantiems asmenims. [Iš leidinio]

ENIn order to adapt in a competitive environment, organizations continually renew their activities and implement innovations. Enterprises often introduce innovations by means of implementing projects. To ensure a successful implementation of the project, a number of analyses must be carried out, information must be collected and processed, project possibilities must be comprehensively estimated and the project must be properly managed. Also, project events, costs and tangible or other resources must be planned and managed. This practical book introduces the concepts of innovation and project and places much attention to the justification of innovations, project development, planning of events and explanation of the basics of project management. The book discusses the causes that prevent one from implementing innovations as well as strategies for innovations, ways of implementing and improving them and factors behind new successful products. The chapter on project development describes project development and planning, justification for project financing and evaluation of project possibilities. The book also presents and explains the project logical matrix. The chapter on project management discusses the main scopes – events, information, environment, costs and risks – of project management. It briefly specifies the requirements for a team leader and roles for team work. The book is designed for teachers, students and persons interested in innovation management and project development and management.

ISBN:
9986386233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/575
Updated:
2017-11-08 16:57:15
Metrics:
Views: 228
Export: