Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos
Alternative Title:
Preconditions for applying innovations in tourism business in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 4 (65), p. 19-35
Keywords:
LT
Turizmas; Inovacija; Turizmo inovacija; Klasteriai; Elektroninis turizmas.
EN
Tourism; Innovation; Tourism innovation; Clusters; Electronic tourism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai siekia nustatyti inovacijų taikymo prielaidas Lietuvos turizmo versle. Tuo tikslu analizuojami inovacijų taikymo turizmo sektoriuje teoriniai aspektai, įvardijamos turizmo inovacijų rūšys, apibrėžiami jų formavimosi ypatumai, nurodomi inovacijų diegimą stabdantys veiksniai, nustatomos galimos inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos. Inovacijų svarba paslaugų sektoriuje ilgą laiką nepakankamai vertinta, turizmo sektoriuje jos buvo antraeilis ir retai pasitaikantis reiškinys. Dideli pokyčiai rinkoje, naujos informacijos ir komunikacijos priemonės privertė keisti turizmo verslo plėtros būdus. Lietuvai svarbu taikyti inovacijas, siekiant užtikrinti turizmo verslo konkurencingumą. [Iš leidinio]

ENPurpose of this article – to set preconditions for innovations in Lithuanian tourism business. In order to achieve the aim three objectives were formulated: to analyze the theoretical aspects of innovation in the tourism sector; identify the types of tourism innovations and peculiarities of their formation; specify disincentives, and to identify possible conditions for innovation in Lithuanian tourism business. The importance of innovation in the service sector has long been underestimated. In tourism sector innovations were minor and rare phenomenon. Big changes taking place in the market, the new information and communication tools made tourist destinations to change the ways in which development of tourism businesstake place. The importants of innovations in Lithuanian tourism business to ensure the competitiveness is underestimated. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52165
Updated:
2018-12-17 13:40:38
Metrics:
Views: 53    Downloads: 4
Export: