Ugdymo dalyvių požiūris į dabarties mokyklą (socialinis pedagoginis aspektas) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo dalyvių požiūris į dabarties mokyklą (socialinis pedagoginis aspektas): disertacija
Alternative Title:
The Views of the Participants of Education Towards Contemporary School (The Social Pedagogical Aspect)
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
165 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDaktaro disertacijoje analizuojamas ugdymo dalyvių (mokytojų, mokinių ir jų tėvų ) požiūris į bendrojo lavinimo mokyklos kaitą Atgimimo laikotarpiu ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Ilgalaikiai tyrimai atskleidė (1988 - 1995 m.), kad ugdymo dalyviai tiriamuoju laikotarpiu pozityviai vertino švietimo sistemos kaitos strategiją ir politiką. Tačiau šalyje vykstantys edukaciniai procesai beveik nekeitė mokinių požiūrio į mokymąsi: mokymuisi daugiausia dėmesio skyrė pirmosios ir trečiosios bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pakopos mokiniai, mažiausiai – antrosios pakopos mokiniai. Daugelis mokytojų nepritarė baigiamosios pakopos sutrumpinimui iki dviejų metų. Pedagogus netenkino ir kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo sistema – didžioji dauguma respondentų akcentavo, kad minėtų institucijų veiklą būtina iš esmės keisti arba tobulinti. Tiriamuoju laikotarpiu tik kas trečias mokinių tėvas akcentavo savo vaikų gerų veiklos rezultatų motyvą; 40 proc. respondentų disponavo nuostata, kad kintant švietimo sistemai mokymo turinys tapo jų vaikams per sunkus. Remiantis ugdymo dalyvių nuomone, disertaciniame darbe atskleistas grįžtamasis ryšys, sąlygojantis teorinius teiginius, kuriais galima grįsti švietimo sistemos modernizavimo kryptis. Pateiktos rekomendacijos, kaip toliau vykdyti švietimo reformą ir pasiūlymai išryškėjusiems negatyviems reiškiniams šalinti. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyses the views of the participants of education (teachers, schoolchildren and parents) towards the transformation of comprehensive schools during the period before and after Lithuania’s restoration of independence. Long-term research (1988-1995) revealed that the participants of education had a positive view of the strategies and policies of the transformation of the educational system. However, the educational processes taking place in the country almost did not affect the schoolchildren’s view towards learning: schoolchildren of comprehensive secondary schools paid the most attention to learning during the first and the third stage of school, while during the second stage – the least. Most teachers did not approve the shortening of the final stage to two years. The pedagogues were also dissatisfied with the system of training and attestation – the majority of the respondents emphasised that the activities of the said institutions must be revised fundamentally or improved. During the period of research, only every third parent emphasised the importance of their children’s achievements; 40% of respondents held an opinion that the study programme became too difficult for their children due to changes in the educational system. On the basis of the opinions of the participants of education, the dissertation work develops theoretical arguments that may be used in the modernisation of the educational system. The dissertation provides recommendations regarding further educational reforms, as well as suggestions for the elimination of their flaws.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11521
Updated:
2022-02-07 20:09:35
Metrics:
Views: 45
Export: