Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai ir jų istorija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai ir jų istorija: disertacija
Alternative Title:
The History of Lithuanian verbs of the type tekėti (to flow), teka (flows)
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – lietuvių kalbos priesagos -ėti a kamieno veiksmažodžiai (pvz., tekėti, teka, tekėjo), pasižymintys tam tikromis raiškos ir turinio ypatybėmis, dėl kurių juos galima traktuoti ir analizuoti kaip atskirą leksinį-semantinį veiksmažodžių tipą. Darbo tikslas – sinchroniškai aprašyti lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžius ir vidinės rekonstrukcijos bei lyginamuoju istoriniu metodu ištirti jų kilmę ir raidą […]. Pirmojoje dalyje pateikiamas sinchroninis lietuvių kalbos tekėti, teka struktūrinio tipo veiksmažodžių aprašas, atskirai aptariant jų morfologijos ir darybos, semantikos, morfonologijos (šaknies struktūros ir kirčiavimo) ypatumus. Antrojoje dalyje nustatomi tiriamųjų veiksmažodžių giminaičiai latvių, prūsų ir slavų kalbose bei indoeuropietiškasis leksinis paveldas […]. Prieduose pridėtos šios lentelės ir sąrašai: šaknies vokalizmo lentelė, bendrašaknių veiksmažodžių su skirtingu šaknies vokalizmu lentelė bei dvigarsinių šaknų ir jų variantų sąrašas, reduplikacinių veiksmažodžių šaknies centro lentelė, semantikos ir kirčiavimo sąsajos lentelė, abėcėlinis a-kamienių veiksmažodžių su priesaga - ėti sąrašas (lietuvių ir latvių atitikmenys), tiriamųjų veiksmažodžių su paveldėtomis šaknimis lentelės (nurodomi atitikmenys kitose indoeuropiečių kalbose) […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe object of the dissertation is Lithuanian verbs with the infinitive ending in -ėti and the third person present tense form ending in -a (e.g. tekėti, teka {past tense tekėjo}). These verbs have certain qualities of appearance and meaning that allow them to be treated as a separate lexical-semantic verb type. The aim of the work is to synchronically describe Lithuanian verse of the tekėti, teka type and to use the historical methods of internal reconstruction and comparison to analyse their origin and development […]. In the first part of the dissertation a synchronic description of the Lithuanian verbs of the tekėti, teka structural type is provided, with separate descriptions of their morphology and formation, semantics and morpho-phonology (inflection and stress pattern). In the second part the cognates of these verbs in Latvian, Prussian and the Slavic languages is discussed, as well as their Indo-European (IE) lexical heritage […]. In the Annexes there are tables a schedules as follows: table of root vowels; table of verbs from the same root with different inflectional vowels and list of two-phoneme roots and their variants; table of central root of syllable-reduplicating verbs; table of semantic-phonological (stress pattern) links; alphabetical list of a-stem verbs with the infinitive ending in -ėti (with Latvian cognates); and tables of the verbs under discussion with roots inherited from IE (cognates in other IE languages shown) […].

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10867
Updated:
2022-03-05 12:57:03
Metrics:
Views: 55
Export: