Risk management in Credit unions : tendencies and impact on the sector’s development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Risk management in Credit unions : tendencies and impact on the sector’s development in Lithuania
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 33, p. 63-83
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Lietuva (Lithuania); Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai nagrinėja sąryšio tarp rizikos reguliavimo, bendro rizikingumo ir tolimesnio kredito unijų vystymosi mažmeninės bankininkystės rinkoje problemą. Ši problema tapo ypač aktuali Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kadangi, kaip rodo tyrimo rezultatai, būtent šiuo metu Lietuvos kredito unijos pasiekė pereinamąjį išsivystymo lygį, kuriame turėtų keistis kreditų unijų veiklos reglamentavimas ir turėtų įvykti struktūriniai rizikos valdymo pokyčiai. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti kredito unijų rizikos reglamentavimo ir kredito unijų veiklos rizikingumo tendencijas Lietuvoje ir aptarti, kokią įtaką šios tendencijos gali turėti tolimesnei šio sektoriaus plėtrai. Siekdami pagrindinio tikslo, autoriai atliko kredito unijų ir bankų rizikos rūšių tapatumų ir skirtumų analizę, išnagrinėjo kredito unijų rizikos reglamentavimą, atliko kredito unijų vystymosi ir rizikos rodiklių tendencijų analizę, taip pat palygino Lietuvos kreditų unijų rizikos reglamentavimą ir veiklos rodiklius su pasirinktų Europos Sąjungos šalių – Lenkijos ir Airijos kredito unijų sistemomis. Tyrimo pabaigoje autoriai išnagrinėjo, kokią įtaką kredito unijų rizikos reglamentavimo pokyčiai turi kredito unijų veiklos rizikai ir tolimesniam kredito unijų sektoriaus vystymuisi Lietuvoje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kredito unijos (saviskolos bendrijos); Vadyba; Rizika; Bankininkystė, mažmeninė.

ENThe authors of the article examine the problem of the relation between risk regulation, general risk levels and the further development of credit unions on the retail banking market. This problem became particularly important after Lithuania’s accession to the European Union. The research results indicate that currently Lithuanian credit unions have reached the transitional stage of development, during which the regulation of the activities of credit unions should change and structural transformations in risk management should take place. This research aims to assess the regulation of credit unions’ risks and the trends in the risk levels of the activities of credit unions in Lithuania, as well as discuss the possible impact of these trends on the further development of this sector. The authors carried out an analysis of the similarities and the differences between the risks of credit unions and banks, examined the regulation of credit unions’ risks, performed an analysis of the development of credit unions and the trends of the risk indicators, as well as compared the regulation of the Lithuanian credit unions’ risks and the local indicators to the credit union system of selected European Union countries – Poland and Ireland. In concluding the research, the authors examined the influence of changes in the regulation of credit unions’ risks to the risks of the credit unions’ activities and the further development of the credit union sector in Lithuania.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/826
Updated:
2018-12-20 23:04:17
Metrics:
Views: 35    Downloads: 12
Export: