Lietuvos kredito unijų sistemos vystymosi tendencijų ir perspektyvų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kredito unijų sistemos vystymosi tendencijų ir perspektyvų vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of development tendencies and perspectives of Lithuanian credit unions system
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 51-58
Keywords:
LT
Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LTLietuvos kredito unijų nariais per 15 metų veiklos laikotarpį tapo virš 120 tūkstančių Lietuvos gyventojų ir verslo subjektų, o jų turtas išaugo iki 1,4 mlrd. litų ir 2011 m. liepos 1 d. sudarė 1,7 proc. bankų sistemos turto. Kredito unijų vaidmuo mūsų šalyje nuolat auga, ypač regionuose, kur dažnai kredito unijos būna vienintelės pagrindines finansines paslaugas teikiančios kredito įstaigos. Straipsnyje aptariami kredito unijų vystymuisi įtakos turintys veiksniai ir kredito unijų vadovų požiūris į kredito unijų sistemos raidos perspektyvas. Tyrimo objektas – Lietuvos kredito unijos. Tyrimo tikslas – pateikti siūlymus spartesniam Lietuvos kredito unijų vystymuisi užtikrinti. Tyrime taikyti šie metodai: kiekybinis (anketinė kredito unijų vadovų ir darbuotojų apklausa) ir kokybinis (interviu su kredito unijų vadovais, mokslinės literatūros ir dokumentų kredito unijų klausimais analizė) tyrimai, statistinė kredito unijų rodiklių prognozė bei gautų tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Tyrimo rezultatai – pateikti siūlymai spartesniam Lietuvos kredito unijų vystymuisi užtikrinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kredito unija; Kredito unijos; Kredito unijų plėtra; Kredito unijų sistema; Perspektyvos; Vystymasis; Credit union; Credit unions system; Development; Lithuania; Perspectives.

ENDuring 15 years of credit unions activity in Lithuania over 120 thousands of members joined the credit unions. The total assets of credit unions reached 1400 million Litas contributing 1,7 % of the total market share. The role of credit unions in Lithuania is constantly increasing, especially in the regions, where often credit unions are the only institutions providing basic financial services to people. The article analyses the factors of credit unions development and an opinion of credit unions leaders about the perspectives of development of Lithuanian credit unions system. The object of the research is Lithuanian credit unions. The aim of the research is to present suggestions for the faster development of Lithuanian credit unions. These methods were applied during the research: quantitative research – survey with employees and managers of the credit unions, qualitative research – interviews with managers of credit unions, analysis of scientific literature and documents about credit unions, statistical prognosis of credit unions indicators and comparative analysis of research results. As the outcome of the research suggestions for the faster development of Lithuanian credit unions were presented. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67426
Updated:
2020-02-26 14:04:56
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: