A Non-parametric analysis of the credit union performance in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Non-parametric analysis of the credit union performance in Lithuania
Alternative Title:
Neparametrinė Lietuvos kredito unijų veiklos analizė
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 2, p. 176-184
Keywords:
LT
Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LTLyginamoji finansinių institucijų veiklos analizė yra svarbi įvairioms interesų grupėms: pačioms finansinėms institucijoms, jų klientams, valstybinėms įstaigoms. Lietuvos kredito unijų veikla iki šiol nebuvo nagrinėta duomenų apgaubties analizės ar kitų ribinių metodų pagalba. Šio darbo tikslas – pritaikius duomenų apgaubties analizę, ištirti kredito unijų veiklos efektyvumą ir plėtros perspektyvas. Duomenų apgaubties analizė buvo pritaikyta siekiant gauti kredito unijų veiklos efektyvumo rodiklių įverčius. Masto elastingumas buvo apskaičiuotas ir analizuojamas pagal neoklasikinę ekonomikos teoriją. Taip pat buvo įvertinta pasirinktų efektyvumo veiksnių įtaka. Tyrimui naudoti 2008-2011 m. kredito unijų, priklausančių Lietuvos centrinei kredito unijai, veiklos duomenys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Kredito unijos; Masto elastingumas; Credit unions; Data envelopment analysis; Efficiency; Scale elasticity.

ENBenchmarking of the financial institutions is important for various groups of stakeholders, namely these institutions themselves, their customers, and public agencies. The Lithuanian credit unions, though, have not been analysed by the means of data envelopment analysis (DEA) or any other frontier technique so far. This paper, therefore, employed the DEA to estimate the efficiency of the Lithuanian credit unions. The aim of the research was to identify the prospective development trends of the Lithuanian credit unions in terms of their productive efficiency. The DEA was implemented to estimate the efficiency of the credit unions. The scale elasticity was analysed in the spirit of the neo-classical theory of the productive technology. Finally, some determinants of efficiency were discussed. The credit union data covering years 2008-2011 were used for the research. Specifically, the analysis focused on credit unions associated with the Lithuanian Central Credit Union. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49063
Updated:
2019-02-07 22:55:50
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: