Finansų įstaigų veikla ir etika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansų įstaigų veikla ir etika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
240 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Verslo, finansų, bankininkystės etikos teoriniai pagrindai. Verslo etika. Etikos ir moralės sampratos aspektai. Individo ir įmonės moralinio išsivystymo vertinimas ir moralinė atsakomybė. Finansų įstaigų, iš jų bankų, etikos teorinės ypatybės — 2. Bankų veiklos aspektai. Bankų sistema ir koncentracija. Bankų veikla iki pasaulinės finansų. Krizės laikotarpis – netiesioginis ir tiesioginis poveikis bankų sistemai. Priemonės krizei įveikti. Bankų veiklos perspektyvos. Bankų patikimumo vertinimas — 3. Bankų etikos nuostatų taikymo analizė ir vertinimas. Kreditavimo paslaugos. Taupymo ir investavimo paslaugos. Ginčų, konfliktų, skundų ir interesų konfliktų sprendimas. Bankų etikos kodeksų analizė ir pasiūlymai. Bankų asociacijos geros bankų praktikos kodekso principai. Šešėlinė bankininkystė — 4. Kitų finansų įstaigų veiklos ypatumai ir etikos nuostatos. Kredito unijų veiklos ypatumai ir etikos nuostatos. Finansų maklerio įmonių investicinės veiklos ypatumai ir etikos nuostatos. Etikos nuostatos teikiant greituosius vartojimo kreditus. Etikos nuostatų taikymas mokėjimo įstaigose. Etikos nuostatų taikymas draudimo įmonėse — 5. Europos Sąjungos ir Lietuvos finansų sektoriaus priežiūros reforma. ES finansų sektoriaus priežiūros reforma. Lietuvos finansų rinkos priežiūros reforma. Pagrindiniai efektyvios bankų priežiūros principai (Bazelio principai). Finansų įstaigų priežiūra etikos aspektu. Bazelis III — Baigiamosios pastabos, apibendrinimas ir išvados — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Bankai; Etikos normos; Etikos standartai; Finansų etika; Finansų rinkos; Finansų sektorius; Finansų įstaigos; Verslo etika.
EN
Banks; Business ethics; Ethical standards; Ethical values; Financial ethics; Financial institutions; Financial markets; Financial sector.
Summary / Abstract:

LTFinansų įstaigų veikla turi didelę reikšmę kuriant šalies įvaizdį, daro įtaką šalies ekonomikos plėtrai, taip pat bendrojo vidaus produkto didėjimui. Mokslo studijos tikslas – parengti ir susisteminti teorinius verslo įmonių, kai kurių finansų įstaigų, o ypač bankininkystės etikos klausimus, taip pat atskleisti etikos nuostatų praktinio taikymo galimybes bankuose, kredito unijose, finansų maklerio įmonėse, vartojimo kreditus teikiančiose institucijose, draudimo įmonėse, taip pat įvertinti etikos nuostatų taikymo galimybes, vykdant finansų rinkos priežiūrą. Knygoje išnagrinėtos kai kurių finansų įstaigų, iš jų bankų, etikos ypatybės leidžia teigti, kad veikla ir rezultatai priklauso ne tik nuo ekonominių, teisinių veiksmų, bet ir nuo puoselėjamų etikos ir moralės vertybių. Sistemiškai išnagrinėti bankų veiklos aspektai, įvertinant pasaulinės krizės patirtas pamokas, įgalina sutelkti dėmesį į aktualių problemų sprendimą, kaip antai: stiprinti bankų kapitalo bazę, taikyti konservatyvesnius rizikos valdymo metodus bei konservatyvesnę priežiūrą, ypač daug dėmesio skiriant prevencinėms priežiūros priemonėms. Apibendrinus ir išanalizavus bankų atsakymus apie mikroetikos ir makroetikos nuostatų taikymą, taip pat etikos reikalavimų taikymą bankų darbuotojams, galima teigti, kad bankų etikos reikalavimų taikymas pagerina bankų reputaciją, padidina klientų ir visuomenės pasitikėjimą, o tai iš dalies turi įtakos bankų veiklos stabilumui. Tik nereikšminga dalis klientų mano, kad bankai ne visada jų naudai sprendžia susidariusias problemas.

ENThe activity of financial companies is very important when creating an image of the country; it influences the state's economic development and the increase of the gross domestic product. The aim of this scientific research is to prepare and structure theoretical ethical issues of business companies, some finance companies and, especially, banking, also, to reveal the possibilities to practically apply ethical attitudes in banks, credit unions, brokerage firms, institutions that provide consumer credits, insurance companies, and to evaluate the possibilities to apply ethical attitudes during the supervision of financial market. The book analyses the peculiarities of ethics in some finance institutions, including banks. It allows us to state that activities and results are influenced not only by economic and legal actions but by the appreciated values of ethics and morality, as well. The aspects of bank activities were analysed systematically by evaluating the lessons of global crisis. This allows us to pay attention to the solution of topical problems such as the strengthening of the banks' capital base, application of more conservative methods and supervision for crisis management, especially paying attention to preventive supervision means. After the generalisation and analysis of banks answers about the application of micro ethical and macro ethical attitudes and the application of ethical requirements for employees in banks, it may be stated that the application of bank ethics increases banks' reputation, the clients and society's trust and this, in consequence, has influence to the banking stability. Only an insignificant part of clients think that in some cases banks solve problems in an unfavourable way to the client.

ISBN:
9786094590979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43279
Updated:
2014-03-28 16:36:01
Metrics:
Views: 30
Export: