Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
  • Ukrainiečių kalba / Ukrainian
Title:
Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha
Alternative Title:
The First Statute of Lithuania and the Epoch
Editors:
  • Valikonytė, Irena, sudarymas [com]
  • Steponavičienė, Lirija, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Pages:
301 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529.
Contents:
Pratarmė / Irena Valikonytė, Lirija Steponavičienė — Gratulatio / Станисловас Лазутка — Историческая роль Альбертаса Гоштаутаса в кодификации Первого Литовского Статута / Станисловас Лазутка — „Пахвала караля Жыгiмонта“ Войцеха (Альбрэхта) Гаштаўта i выданне Першага статута Вялiкага Княства Лiтоускага / Васiль Вapoнiн — Titulas ir valdžia: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų savimonės pokyčiai XVI amžiaus pirmojoje pusėje / Rimvydas Petrauskas — Trečiasis Statutas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybiniame gyvenime. Zigmanto ir Vladislovo Vazų laikai / Henryk Wisner — Адмена Статута Вялiкага княства Лiтoўскага (1831, 1840 г.) i рэакцыя на яе беларускай шляхты / Святлана Марозава — Das litauische Statut von 1529 vor dem Hintergrund der Gesetzgebung und Jurisprudenz seiner Epoche / Dietmar Willoweit — Вплив обласних привiлеїв Киiвщини та Волинi на формування Першого Литовського Статуту / Дмитро Ващук — Норма про „trzeciznu“ в Першому Литовському Статутi та її рецeпцiя до кiнця XVI столiття / Андрiй Блануца — Elementy prawa rzymskiego w prawie spadkowym I Statutu litewskiego / Sławomir Godek — Teismo procesas pagal 1529 metų Lietuvos Statutą / Stasys Vansevičius — Prokuratorius XVI amžiaus pirmojoje pusėje: bylos šalies pavaduotojas, kalbovas ar „teisingumo riteris“ / Irena Valikonytė — Liudytojų ir priesaikos pagalbininkų institutai Lietuvos statutuose / Jevgenij Machovenko —Petras Roizijus Lietuvos XVI amžiaus teisinės kultūros kontekste. Istoriografinės įžvalgos / Vytautas Andriulis — Statuty w kulturze prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego / Andrzej В. Zakrzewski — Роль Первого Литовского Статута в истории институциализации таможенной организации на украинских землях Великого княжества Литовского / Лариса Жеребцова — Регулювання митних вiдносин в Пeршому Литовському Статутi та боротьба шляхти за митнi пiльги / Олег Дячок — Ординська полiтика Великого князiвства Литовського в епоху Першого Литовського Статуту / Борис Черкас — Выкарыстание працэдурных нормаў I-гa Статута Вялiкага Княства Лiтоўскага над час дэмаркацыi дзяржаўнай мяжы ВКЛ з Лiвонiяй (паводлe матэрыялаў кнiгi Мeтрыкi ВКЛ № 560) / Алег Дзярновiч — Язык Первого Литовского Статута (1529 г.) / Татьяна Власова — Pora pastabų apie Pirmojo Lietuvos Statuto Slucko nuorašo rašovą / Edvardas Gudavičius — Vilnius ir Krokuva. Keletas XVI amžiaus pirmosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūrinio gyvenimo štrichų / Kęstutis Gudmantas — Apie autorius.
Keywords:
LT
Pirmasis Lietuvos Statutas, 1529; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTRinkinys parengtas pagal tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Pirmojo Lietuvos Statuto 475 metų sukakčiai, perskaitytus pranešimus. Konferencijos dalyvių geografija ir jų pranešimų chronologija ir tematika parodė, kad Lietuvos Statuto pažinimas yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių valstybingumo bei visuomenės istorijos tyrimams. Rinkinyje išsikristalizavo trys pagrindinės problemos. Keletas straipsnių skirti Lietuvos Statuto reikšmei ir vietai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomenėje išryškinti. Didžiausią rinkinio skyrių sudaro straipsniai, kuriuose Statutas analizuojamas kaip teisės paminklas bei šaltinis, ir kurių autoriai nagrinėja įvairias LDK teisinės kultūros genezės ir plėtros problemas. Išplėsta ir pagilinta istoriografijoje susiklosčiusių kai kurių LDK socialinės, ekonominės, politinės ir kultūrinės raidos aspektų samprata. [Iš leidinio]

ENThe volume has been produced on the basis of the reports presented during the international science conference intended to mark the 475th Anniversary of the First Statute of Lithuania. The geography of the conference participants and the chronology and topics of their reports showed that the perception of the First Statute of Lithuania is very significant for the statehood and social historic research of not only Lithuania but also of other European countries. Three main problems are highlighted in the volume. Several articles are devoted to the significance of the First Statute of Lithuania and its role in the life of the Grand Duchy of Lithuania. The majority of the articles presented in the volume analyse the Statute as a legal monument and a legal source. The authors of those articles deal with various genesis and development problems of the legal culture existing in the Grand Duchy of Lithuania. The concept of some social, economic and cultural development aspects of the Grand Duchy of Lithuania have been expanded and analysed more profoundly in the article.

ISBN:
9986197716
ISSN:
1392-0448
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2283
Updated:
2020-10-20 21:38:50
Metrics:
Views: 104
Export: