Business cycle and small business

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business cycle and small business
Alternative Title:
Ekonominis ciklas ir smulkusis verslas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 3 (48), p. 36-42
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autoriai apibrėžia smulkųjį verslą ekonominio ciklo metu. Analizuojami pagrindiniai smulkiojo verslo vertinimo rodikliai. Nagrinėjami du pagrindiniai ekonomikos rodikliai – BVP ir užimtumas. Straipsnyje naudojami statistiniai duomenys vertinant ekonominio ciklo įtaką smulkiajam verslui Lietuvoje ir JAV, lyginamas jo poveikis smulkiajam ir stambiajam verslui. Skirtingos verslo šakos skirtingai reaguoja į ciklinius svyravimus. Kadangi smulkiojo verslo pasiskirstymas tarp verslo šakų visiškai skirtingas negu stambiojo verslo pasiskirstymas tarp verslo šakų, tai koeficientai, nustatantys ryšį tarp smulkiojo ir stambiojo verslo BVP visame BVP gali parodyti skirtumą tarp verslo dydžio ir verslo šakos. Šis tyrimas apima ekonomikos ciklinius svyravimus. Analizuojama, kokią įtaką ekonomikos svyravimas daro smulkiajam ir stambiajam verslui. Straipsnyje atliktas tyrimas nagrinėja smulkiojo ir stambiojo verslo ekonomikos poveikio skirtumus ir aiškina skirtumus, atsirandančius skirtingo dydžio versle priklausomai nuo ekonomikos pokyčių. Pagrindinis straipsnyje analizuojamas veiksnys yra BPV priklausomai nuo verslo dydžio pramonės šakoje; nagrinėjami ir kiti veiksniai, turintys įtakos ekonomikos svyravimams. Analizuojama keletas ciklinių rodiklių, norint nustatyti, ar jie daro įtaką cikliniams smulkiojo verslo pokyčiams, ar jie gali būti naudojami nustatant pokyčius smulkiojo verslo BVP. Straipsnio tikslas – nustatyti ekonominio ciklo ir smulkiojo verslo ekonominių rodiklių sąryšį; palyginti ekonominio ciklo įtaką smulkiajam verslui Lietuvoje ir JAV. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominiai ciklai; Smulkusis ir vidutinis verslas; BVP kaita ekonominio ciklo metu; Bendrasis vidinis produktas; Užimtumas; Busness cycle; Small business; Movement of GDP during bussiness cycle; Employment.

ENIn this article, the authors define small business during an economic cycle. They analyze the main indicators of evaluating small business. The article examines two main economic indicators – GDP and employment. The article draws on statistical data in evaluating the impact of economic cycle on small business in Lithuania and USA; its impact on small and big business is also evaluated. Individual business areas react differently to cyclical fluctuations. Since distribution of small businesses across business areas is entirely different from big business distribution, the coefficients determining the relation between small and big business in GDP, can demonstrate the difference between the size of businesses and business areas. This research comprises economic cyclical fluctuations. The authors analyze what impact economic fluctuations have on small and big business. The research carried out within the scope of this article examines the differences of small and big business economic impact and explains the differences that appear in businesses of different size depending on economic changes. The main factor analyzed in the article is GDP depending on the size of business in a business area; the authors also analyze other factors, which influence economic fluctuations. A number of cyclical indicators are analyzed in order to determine if they influence cyclical small business changes, if they can be used to determine changes in GDP of small business. The goal of the article to determine the connection between economic cycle and small business economic indicators.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5336
Updated:
2018-12-17 11:47:33
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: