Nekalbininkų požiūris į žodžio vartojimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekalbininkų požiūris į žodžio vartojimą
Alternative Title:
Metalingual comments about word in non-linguistic texts
In the Journal:
Keywords:
LT
Kalbos vartojimas / Language use; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTDaug įvairiausių pastabų leksikologijos klausimais randame nelingvistiniuose tekstuose. Tokias pastabas rinkti ir nagrinėti yra tikslinga dėl dviejų priežasčių: 1) tokio tyrimo duomenys leis geriau pažinti visuomenės kalbinę sąmonę; 2) kai kurie tų duomenų bus pravartūs vienai ar kitai kalbotyros šakai – leksikologijai, leksikografijai, stilistikai, kalbos kultūrai. Išsamios nelingvistiniuose tekstuose vartojamų metakalbinių vienetų analizės pagrindu gali būti sukurta sociolingvistikos atšaka – vadinamoji visuomenės, arba neprofesinė, kalbotyra. Straipsnyje vartojami du retesni terminai: metakalbinis komentaras ir metakalbinis vienetas. Metakalbinis komentaras – tai kalbos, jos vienetų, kalbėjimo, teksto kalbinės raiškos aptarimas: vertinimas, vartojimo motyvavimas, šaltinio nuoroda. Drauge su komentuojamąja teksto dalimi metakalbinis komentaras sudaro metalbinį vienetą. Visus žodžio metakalbinius komentarus pirmiausia skiriame į dvi funkcines semantines grupes – objektyviąją ir subjektyviąją. Žiūrint vartojimo būdo metakalbiniai vienetai skirstyti trejopai: 1) pagal tai, ar komentuojamas savas, ar kito asmens pasakytas žodis, 2) pagal tai, ar komentuojamas pasakytas, ar pasakysimas žodis; 3) ar metakalbinis vienetas turi informacijos, ar ekspresijos, estetinę paskirtį; skirtinga paskirtis lemia ir kitokį vartojimo būdą: vienu atveju dalykinį, kitu – figūrinį. Straipsnyje siūloma metakalbinių komentarų bei metakalbinių vienetų tipologija aprėpia ir padeda aprašyti didžiąją dalį nelingvistiniuose tekstuose vartojamų metakalbinių komentarų ir metakalbinių vienetų.Reikšminiai žodžiai: Kalbos vartotojas; Metakalbinis komentaras; Metakalbinis vienetas; Metalingvistikos vienetas; Metalingvistinis komentaras; Nelingvistinis tekstas; Semantinės funkcinės metakomentarų grupės; Language user; Metalingual coment; Metalingual comment; Metalingual unit; Non linguistic text; Non-linguistic text; Semantic functional groups of metacomments.

ENThe article gives a typology of metaingual comments and metalingual units of non-linguistic texts of present Lithuanian language, where the language users take notice of the words. There are two basic semantic functional groups of metacomments (MCs): 1) MC gives the objective information about the word; 2) MC gives the subjective evaluation of the word. The metacommcnts of both groups are classified in smaller groups. The objective information includes the following references: the source of expression; relation between the word and language norm; explanation of the word meaning; the way of expression. The subjective MCs are of positive or negative evaluation. The metalingual units are classified in three ways: 1) the language user takes notice of own word or of other persons' word; 2) he (she) takes notice of the word which is said or of the word which will be said, i. e. the strategy of speech is characterized in the second case; 3) the MC fulfils role of information or role of expressiveness. [From the publication]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25656
Updated:
2013-05-20 13:10:48
Metrics:
Views: 35
Export: