Inovacijos ir ūkio raida : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijos ir ūkio raida: monografija
Alternative Title:
Innovations and economic development
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2001.
Pages:
136 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Ūkio inovacijos. Inovacijų samprata ūkio moksluose. Inovatikos procesai. Strateginis inovacijų vaidmuo — 2. Kūryba ir inovacijos. Kūrybos procesas. Kūrybiniai darbuotojai. Techninės kūrybos metodai — 3. Ūkio inovatikos sisteminiai principai. Sisteminių sampratų raida ir reikšmė. Didelės ir sudėtingos techninės sistemos — 4. Ūkio inovacijų vadyba. Mokslinės-techninės pažangos valstybinis valdymas. Inovacijų vadyba ūkio subjektuose — 5. Šiuolaikinės ūkio inovatikos problemos. Mokslo ir tyrimų problemos. Intelektinės nuosavybės apsaugos principai. Inovacijos ir kokybė — 6. Technologijų kaitos perspektyvos. Baltijos šalių ūkio padėtis. Inovatikos perspektyvos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija. Įmonių organizacinės inovacijos — Literatūra — Innovations and Economic Development (summary).
Keywords:
LT
Ekonominis vystymasis; Ekonominė plėtra; Inovacijos; Inovacijų vystymas; Inovatikos strategija; Konkurencija; Kūrybiškumas; Plėtros strategijos; Šalies ūkis.
EN
Competition; Country industry; Creativity; Economic development; Innovatics strategy; Innovation; Innovation development; Innovations; Strategies of development.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vyksta globali tarpkontinentinė Europos, Amerikos ir Rytų regionų šalių gaminių, paslaugų, technologijų rinkų ir eksporto konkurencija. Sėkmingai regionų plėtrai sąlygas sudaro teisinga ir aktyvi inovacijų politika. Inovatika – mokslas apie naujų mokslo ir meno žinių, konkrečių inovacijų ir meno kūrinių kūrimą bei adaptavimą – sieja technikos, technologijų, socialinių, fizinių, biomedicininių, humanitarinių ir kitų mokslų, įvairių meno sričių žinias bei laimėjimus. Monografijoje aptariamos mokslo inovacijos. Inovatikos įgūdžiai aktyvina analitinį mąstymą, kūrybingumą, moko remiantis moderniomis informacinėmis technologijomis rasti, įvertinti, įsigyti ir adaptuoti praktinėje veikloje naudingas inovacijas, o jų stingant – kurti naujas, originalias inovacijas, laiduoti teisingą jų apsaugą, tikslingą naudojimą ir šitaip skatinti civilizacijos pažangą. Pasaulinių technologinių, organizacinių, socialinių-psichologinių inovacijų lygis yra aukštas, o jos pačios neseniai sukurtos. Beveik visi atradimai, technologijos, medžiagos, gaminiai, paslaugos, vadybos ir valdymo sistemos, psichologinio-socialinio komforto prielaidos sukurtos ir ištobulintos XX amžiuje. Ilgus metus nedaug kitusi civilizacija pastaraisiais dešimtmečiais esmingai keičiasi. Techniniu-technologiniu ir organizaciniu-vadybiniu požiūriu pažangiausios šalys priverstos kurti originalias inovacijas. Vidutinio išsivystymo šalys ir galingi klasteriai, koncernai turi pasirinkimą – kurti ar adaptuoti trūkstamas inovacijas.

ENThe world is witnessing a global intercontinental competition between European, American and Eastern markets and export of products, services and technologies. The proper and active policy of innovations creates conditions for successful regional development. Innovatics is a science about the creation and adjustment of new scientific and artistic knowledge, specific innovations and works of art. It unites knowledge and achievements in engineering, technological, social, physical, biomedical, humanitarian and other sciences and fields of art. The monograph discusses scientific innovations. Skills in the field of innovatics encourage analytical thinking and creativity, and introduce the way modern information technologies can be used to find, assess, obtain and adjust useful innovations in practical activities, and in cases, when there is a shortage of such innovations, new and original innovations can be created, and proper security and use thereof can be guaranteed thus encouraging further progress of the civilisation. The level of global technological, organisational, socio-psychological innovations is high, and these innovations are recent. Almost all innovations, technologies, materials, products, services, systems of management and administration, and preconditions for psychological and social comfort were created and elaborated in the 20th century. The civilisation has been changing for a very long period of time, and the recent decades have faced fundamental changes. Most progressive states in terms of engineering, technologies, organisation and management are forced to develop original innovations. Less progressive countries and powerful clusters and concerns have a choice, i.e. to create or adjust the innovations they experience a shortage of.

ISBN:
9986054753
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37069
Updated:
2013-04-28 23:48:05
Metrics:
Views: 95
Export: