Innovative activity opportunities for the development of Lithuania's regions: methodological approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Innovative activity opportunities for the development of Lithuania's regions: methodological approach
Alternative Title:
Lietuvos regionų inovatyvios veiklos galimybių vertinimas: metodologinė prieiga
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2013, Nr. 2 (10), p. 147-156
Keywords:
LT
Ekonominė plėtra; Inovacijos; Inovacijos, regioninis vystymasis, ekonominė plėtra, rodikliai, metodologija; Regionai; Regioninis vystymasis.
EN
Economical development; Innovation; Innovation, region development, economical development, indicators, methodology; Region development; Regions.
Summary / Abstract:

LTŠiandieniniame pasaulyje vyksta dideli pokyčiai, kurie labiausiai pastebimi vertinant ekonominio išsivystymo lygį. Šalies ekonominis augimas yra pagrindinis variklis, galintis užtikrinti šalies gyventojų gerovę. Todėl nenuostabu, kad įvairių sričių specialistai domisi tokiomis temomis kaip tolygi teritorijų plėtra, ekonomikos augimas, bandydami surasti raktą į sėkmingą vystymąsi. Ypač svarbi yra inovacinė veikla. Jos pagrindiniai veikėjai (žvelgiant į šį procesą per ekonomikos prizmę) yra verslo įmonės, diegiančios naujoves. Dėl Europos Sąjungos vykdomos regioninės politikos labai svarbu užtikrinti tolygią teritorijos plėtrą. Todėl analizuojant inovacijų procesą negalima to atsieti nuo teritorijos – būtina įvertinti poveikį teritorijos plėtrai. Pastebimas glaudus regioninės politikos ir inovacinės plėtros politikos ryšys. Atsižvelgiant į temos aktualumą, svarbu įvertinti teritorijų inovatyvumo lygį: objektyvus vertinimas leidžia efektyviau vykdyti tolesnę plėtros politiką. Europos kontekste Lietuva traktuojama kaip vienas regionas, todėl visa inovacinės veiklos analizė sutelkta šalies lygiu. Tačiau net ir šalies teritorijoje pastebima teritorinių socialinių bei ekonominių netolygumų. Todėl aktualu pradėti vertinti inovatyvumo aplinką Lietuvos regionų mastu. Šiuo straipsniu siekta pristatyti svarbiausias inovacinės veiklos sampratas, remiantis skirtingų autorių pozicijomis, išskirti veiksnius, kurie daro įtaką regioninei plėtrai bei, atsižvelgiant į tinkamų rodiklių duomenų prieinamumą, suformuoti regionų inovacinės aplinkos vertinimo metodologinę matricą. [Iš leidinio]

ENInnovations and innovative activities are becoming the most important feature of a country or region development. For this reason a great amount of literature highlights this topic. There are a lot of documents, strategies and programs signed which try to enhance business competitiveness and productivity. Formation of regional policy should make that this development will ensure a high quality of life throughout the country. Economic growth of countries in encouraging to look for more efficienty, which is directly related with innovative entities. The significance of innovations is the focus of EU regional policy. Although the innovation phenomenon is widely analyzed, consistent and specified concept is not formulated. Thus, this paper will primarily discuss the diversity of innovation concept and interface with the regional concept. Another part of the work aims to reveal the determinants of the regional development influencing innovation activities by different author’s approaches. The final section of this paper is to present adopted methodological matrix for innovativeness evaluation for regions in Lithuania. In Lithuania innovativeness is counted just on a country’s level, no territorial importance is emphasised. Even though innovations are closely related with regional policy. So the main purpose of this paper is to make methodological basis for more detailed (in a territorial contex) analysis of innovativeness in Lithuania’s regions. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53604
Updated:
2018-12-17 13:43:28
Metrics:
Views: 87
Export: