Sovietmečio dailės tyrimų istoriografija ir jos dekonstrukcija: Vinco Kisarausko (1934-1988) atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietmečio dailės tyrimų istoriografija ir jos dekonstrukcija: Vinco Kisarausko (1934-1988) atvejis
Alternative Title:
Historiography of Soviet art studies and its deconstruction. Case study: Vincas Kisarauskas
In the Journal:
Menotyra. 2013, t. 20, Nr. 4, p. 273-301
Keywords:
LT
Vincas Kisarauskas; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTTyrime aptariami Lietuvos sovietmečio dailės istoriografijoje galiojantys diskursai kvestionuojant nonkonformizmo stereotipą bei binarinėmis schemomis pagrįstą mąstymą. Siekiama atsakyti į klausimą, kiek ištirta Lietuvos sovietmečio modernizmo problematika, ir nustatyti aspektus, kurie leistų praplėsti šio reiškinio supratimą, bei sukurti naują sovietmečio dailės tyrimų diskursą. Koncentruojamasi į šiuos probleminius klausimus: skirties tarp oficialiosios ir neoficialiosios dailės, pavyzdinio faktografinių duomenų komplekso ir sovietmečio dailės konteksto. Metodologinio lūžio būtinybė šio laikotarpio dailės tyrimuose atskleidžiama vieno ryškiausio ir įtakingiausio sovietmečio epochos dailininko Vinco Kisarausko kūrybos pavyzdžiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nonkonformizmas; Sovietinis modernizmas; Kūrybos laisvė; Sovietmetis; Vincas Kisarauskas; Nonconformism; Soviet modernism; Freedom of creation; Soviet era; Vincas Kisarauskas.

ENThis study analyses the Soviet art discourses existing in the historiography of Soviet Lithuanian art studies. The aim is to question the nonconformity discourse prevailing in the studies of the Soviet art and a way of thinking based on binary schemes about the art of this period. It is pursued to tackle the question of how much the Lithuanian Soviet modernism problematics has been studied and to identify aspects that allow us to broaden the understanding of this phenomenon. To this end, the study focused on the following three issues: the binary schemes “official-unofficial” art, the factual data collection, and the context facilitating innovative understanding of the art of the Soviet period. Vincas Kisarauskas, the most prominent and influential artist of that era, is an example clearly demonstrating the need to identify methodological breakthrough in the Soviet art studies. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51600
Updated:
2018-12-17 13:37:45
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: