Lietuvos grafinis dizainas XX a. 6-8 deš.: tarp nacionalumo ir internacionalumo : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos grafinis dizainas XX a. 6-8 deš.: tarp nacionalumo ir internacionalumo: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 2012.
Pages:
260 p
Notes:
Disert. rengta 2008-2011 m. Vilniaus dailės akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuvos grafinis dizainas; Nacionalumas; Internacionalumo diskursas.
EN
Lithuanian graphic design; National; Cold War Modernism; Experimental Package Design Bureau.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian graphic design in the 1950s-1970s: between national and international Vilnius, 2012 65 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – XX a. 6–8 deš. Lietuvos grafinis dizainas, apimantis firminių ženklų, pakuočių, reklaminių plakatų, bukletų, gamyklinių pasų, reklaminių skelbimų ir etikečių kūrimą. Darbe analizuojami iki šiol sistemingai netyrinėti Lietuvos grafinio dizaino pavyzdžiai. Tyrimo aktualumą ir naujumą taip pat atskleidžia pasirinktas temos nagrinėjimo aspektas: nacionalumo internacionalumo diskursai leido parodyti tyrimo medžiagos savalaikiškumą tarptautiniame kontekste ir padėjo išryškinti grafinio dizaino lokalinius bruožus. Apjungiant naujų archyvinių šaltinių, retų publikuotų leidinių paiešką ir tyrimus, sakytinės dailės istorijos ir lyginamosios analizės metodus, šioje disertacijoje į Lietuvos dailėtyros kontekstą buvo įvesti nauji sovietinio laikotarpio grafinio dizaino objektai, identifikuoti jų autoriai, nustatytas laikotarpis ir sukūrimo aplinkybės. Išanalizavus XX a. 6–8 deš. Lietuvos grafinio dizaino raiškos ir sklaidos dėsningumus, išryškėjo nacionalumo ir internacionalumo diskursų susisluoksniavimas šiame lauke, jų įvairiausios jungtys tematikoje ir plastinėje raiškoje bei institucinis reguliavimas. Išplėtotos XX a. 6 deš. pab. – 8 deš. lietuviško dizaino objektų istorijos įvedė naujų šaltinių, detalių ir aspektų į sovietologijos, konkrečiau, chruščiovinio modernumo ir Šaltojo karo laikų dizaino tyrinėjimus.

ENThe objects of the thesis research is Lithuanian graphic design of the 6th–8th decades of the 20th c., which covers design of brands, packages, advertising posters, booklets, advertisements and labels. The work analyses samples of Lithuanian graphic designs, which have not been systematically analysed before. The relevance and the novelty of the research are revealed through the chosen aspect of analysis of the theme: the discourse of internationalism of nationalism allowed demonstrating the relevance of the research material in the international context and helped highlighting local features of graphic design. By uniting the search and research of new archive resources, rarely published publications, methods of comparative analysis, this thesis introduced new objects of graphic design of the soviet period into the context of Lithuanian art criticism, identified their authors, period and circumstances of their creation. Having analysed regularities in the dissemination and expression of Lithuanian graphic design in the 6th–8th decades of the 20th c., the layers of discourses of nationality and internationality, their various connections in the theme and plastic expression as well as institutional regulation were highlighted. Developed histories of objects of Lithuanian design of the 6th–8th decade of the 20th c. introduced new sources, details and aspects into the research in the fields of soviet studies, or to be more precise, Khrushchev modernism and design of the period of the Cold War.

ISBN:
9786094470561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49078
Updated:
2014-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 75
Export: