Tema, gyvenimas, žmogus - kūrybiškosios socrealizmo plėtros gairės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tema, gyvenimas, žmogus - kūrybiškosios socrealizmo plėtros gairės
Alternative Title:
Theme, life, man – creative milestones of development of Social Realism
In the Journal:
Menotyra. 2005, Nr. 3 (40), p. 28-41
Keywords:
LT
20 amžius; Dailė / Art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigos – 8-ojo pradžios lietuvių oficialiosios, konformistinės tapybos, arba kūrybiškojo socrealizmo raidos laikotarpio, teorinės nuostatos. Šio istorinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ko sovietinė valdžia, komunistų partija reikalavo iš dailininkų, kaip apibrėžė ,,pagrindinio dailės kurso“ ideologines ir estetines normas, kaip formulavo tapybos uždavinius ir vertinimo kriterijus. Pagrindiniai tapybos politikos akcentai, klausimai, dažniausiai diskutuoti Dailininkų sąjungos suvažiavimuose, valdybos plenumuose ir spaudoje, - tai teminis figūrinis paveikslas, meno suartinimas su gyvenimu bei "žmogaus problema“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dailė, Lietuvos; Socrealizmo dailė; Teminis paveikslas; Figūrinė kompozicija; Žmogaus paveikslas; Comformist painting from the late 1950s through the early 1970s.

ENThe article studies theoretical guidelines of the Lithuanian official conformist art of the end of the 50‘s – the beginning of the 70‘s of the 20th century or the creative period of development of Social Realism. The objective of this historical research was to ascertain what the Soviet regime and the Communist Party demanded from artists, how ideological and aesthetic norms of the main heading of the Arts were defined, how tasks and evaluation criteria of the Arts were formulated. The main political focuses and issues of the arts most often discussed at meetings of the Union of Artists and in media were thematic figural picture; building the bridge between the art; the life and the problem of Man.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/380
Updated:
2018-12-17 11:32:02
Metrics:
Views: 41    Downloads: 10
Export: