Kubizmo keliai ir klystkeliai Lietuvos dailėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kubizmo keliai ir klystkeliai Lietuvos dailėje
Alternative Title:
Adventures and misadventures of Cubism in Lithuanian art
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2019, t. 95, p. 29-52. Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje?
Keywords:
LT
Meno stiliai / Art styles.
Summary / Abstract:

LTStraipsnį inspiravo Nacionalinėje dailės galerijoje Elonos Lubytės 2018 m. gruodžio 1 d. surengtas seminaras, kėlęs klausimą, ar tikrai prasminga kalbėti apie „tylųjį modernizmą“ sovietų Lietuvos dailėje, ar toks fenomenas iš tiesų egzistavo, ar tai tėra pačių dailininkų sukurto mito apie save išraiška, kuri nepriklausomybės pradžioje atrodė patraukli ir įtikinama, palaikė nemažos dalies meno lauko žmonių savivertės jausmą. Aptariama, kokias modernizacijos strategijas nuo 6 deš. pabaigos iki 8 deš. pradžios rinkosi mūsų dailininkai, kaip jas taikė, išskiriama akivaizdi kubizmo ir Pablo Picasso įtaka. Konstatuojama, kad ši idioma reiškėsi tiek cenzūros kritikuotoje, tiek režimo oficialiai pripažintoje dailėje, stilistiškai suartindama turinio požiūriu priešingos prasmės kūrinius. Remiantis keliais ryškiausiais atvejais, iliustruojančiais, kaip ideologiniu požiūriu priešinguose dailės kūriniuose naudotos analogiškos meninės formos, atskleistas pokubistinės idiomos sampratos chruščiovinės liberalizacijos ir ankstyvojo brežnevizmo laikotarpiu hibridiškumas, ieškoma jo priežasčių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kubizmas; Modernizacija; Socialistinis realizmas; „Tylusis modernizmas“; Cubism; Modernisation; Socialist realism; Quiet modernism.

ENThe paper was inspired by Elona Lubytė’s seminar that she held in the National Art Gallery on December 1, 2018. The seminar focused on the question of whether it was reasonable to use the term ‘quiet modernism’, and whether this phenomenon actually took place in the soviet Lithuanian art. During the early ears of independence, the idea of ‘quiet modernism’ seemed attractive and convincing as it gave the artists the sense of selfworth. However it might as well have been a myth created by the artists themselves. The paper traces the clearly evident influence of cubism and, particularly, Pablo Picasso, by discussing the strategies of modernisation and the way they were applied by the Lithuanian artists from the late 1950s until the early 70s. The paper argues that this idiom was operative in art that was both officially censored and officially acknowledged, thus bringing the otherwise incompatible and semantically opposite artworks into a stylistic proximity. By using a few most prominent cases, the paper demonstrates that the two ideologically opposite fields of art actually used the same artistic forms. The paper goes on to discuss and analyse the hybridity of the post-cubist idiom that thrived during the periods of Khrushchev’s liberalisation and the early years of Brezhnev’s stagnation. [From the publication]

ISBN:
9786094473128
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84148
Updated:
2020-04-14 15:37:30
Metrics:
Views: 47    Downloads: 8
Export: