Labour market trends and their impact on human resource management in Lithuanian companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Labour market trends and their impact on human resource management in Lithuanian companies
In the Journal:
Ekonomika. 2013, t. 92 (3), p. 123-140
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Funkcijos; Kompetencijos; Labour market; Human resource management; Functions; Competences.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Funkcijos; Kompetencijos / Competencies; Žmogiškųjų išteklių vadyba.
EN
Competences; Functions; Human resource management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra nustatyti pagrindinius veiksnius, kurie keičia darbo rinkas ir bendrais bruožais apibūdinti, kaip ši transformacija veikia žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką, ypač žmogiškųjų išteklių specialistų funkcijas ir kompetencijas. Lietuvos ir kitų šalių darbo rinka yra greitai besikeičianti ir neprognozuojama, ją formuoja platus ekonominių, socialinių, demografinių, teisinių ir kitų veiksnių spektras. Pokyčiai darbo rinkoje įtakoja organizacijos požiūrį į žmogiškųjų išteklių valdymą, ypač jų strateginį vaidmenį. Susidarius tokiai situacijai žmogiškųjų išteklių skyriai turi iš naujo įvertinti savo veiklą ir tikslus ir elgtis brandžiau. Pastarųjų metų tendencijos darbo rinkoje verčia žmogiškųjų išteklių specialistus vykdyti ne tik tradicines žmogiškųjų išteklių valdymo, bet ir strateginio planavimo ir valdymo, komandinio darbo gebėjimų vystymo, organizacijos kūrimo ir pokyčių valdymo funkcijas. Vykdant naujas funkcijas žmogiškųjų išteklių specialistai turi tobulinti savo kompetencijas. Tyrimas atskleidė, kad šiuolaikinėse organizacijose žmogiškųjų išteklių specialistų funkcijos tampa įvairesnės ir priartėja prie visada augančio verslo poreikių. Tokia situacija reikalauja kompleksiškai pažvelgti į kompetencijų vystymą. Kompanijų vadovai turėtų į tai atsižvelgti investuodami į nuolatinį savo žmogiškųjų išteklių specialistų išteklių vystymą. Visi šie pokyčiai rodo palaipsnį tradicinių žmogiškųjų išteklių skyrių transformavimąsi į tokius, kurie analizuoja darbo rinkos ir kitų išorinės aplinkos segmentų tendencijas ir dalyvauja organizacijų strateginiame valdyme.

ENDuring the last decades, organizations operate in changing labour market conditions. Labour markets of many countries, including Lithuania, are in a continuous state of changes which demand a new approach to the management of human resources. The purpose of this study was to identify the key factors that transform labour markets and to outline how this transformation is impacting human resource management practices, particularly human resource specialists’ functions and competences. To achieve this purpose, a detailed review of literature was performed and a research based on the questionnaire method was conducted in 2011-2012 in 92 Lithuanian companies. The research included 160 respondents – specialists of human resources departments. The research has demonstrated that, in the changing labour market conditions, the functions of human resource specialists have become more diverse and are increasingly directed towards fulfilling the needs of the business. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51544
Updated:
2018-12-17 13:37:29
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: