Personalo valdymo veiklų plėtros tendencijos Lietuvos įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo valdymo veiklų plėtros tendencijos Lietuvos įmonėse
Alternative Title:
Tendencies of human resource management development in Lithuanian enterprises
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 46, p. 33-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: žmogiškųjų išteklių valdymas; Personalo valdymas; Personalo valdymo metodai; Human resource management; Personnel management; Human resource management methods.
Keywords:
LT
Personalo vadyba / Personnel management; žmogiškųjų išteklių valdymas.
Summary / Abstract:

LTLietuvos įstojimas į Europos Sąjungą, šalies įmonių ir organizacijų personalo valdymui metė rimtus iššūkius. Sudėtingą situaciją Lietuvos darbo rinkoje rodo duomenys pateikiami statistikos departamento prie LR vyriausybės bei Lietuvos darbo biržos interneto tinklapiuose. Straipsnio tikslas - išanalizuoti ir įvertinti vykstančius pokyčius personalo valdymo (PV) veiklose Lietuvos organizacijose. Išanalizavus ir įvertinus vykstančius pokyčius PV veiklose Lietuvos įmonėse, galima konstatuoti, kad PV veiklų atlikimas Lietuvos organizacijose gerėja, bet nėra adekvatus situacijai tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Tai atskleidžia atlikto tyrimo rezultatų palyginimas su ankstesniais straipsnio autorių tyrimų rezultatais ir pagrindinėmis PV vystymo kryptimis užsienio literatūroje. Autoriai formuluoja tokias PV plėtros tendencijas: PV veiklų atlikimas Lietuvos organizacijose gerėja: įvyko teigiami pokyčiai vadovų požiūryje į PV veiklų svarbą, naudojama daugiau metodų, pagerėjo veiklų atlikimo procedūros, galima pastebėti didesnį PV veiklų tarpusavio integravimo laipsnį. Neadekvačiai esamai Lietuvoje situacijoje atliekamos personalo pritraukimo į organizaciją veiklos. Nepakankamai dėmesio skiriama darbuotojų išlaikymo veikloms. Tai rodo menki pokyčiai šių veiklų atlikime skirtingo laikotarpio tyrimuose. Naudojamų metodų PV veikloms atlikti įvairovė nėra pakankama, dažniausiai naudojami ne šiuolaikiniai, o tradiciniai metodai. Vadovai sprendimus PV srityje vis dar linkę priimti, remdamiesi savo subjektyvia nuomone. Pagrindine problema išlieka organizacijų vadovų nuostata, kad PV veiklų atlikimui nereikalingos specialios kompetencijos.

ENThe article gives the results of pilot research on human resource management (HRM) practices in Lithuanian companies. They represent the level of HRM activities' development, the variety of usable HR management methods and the labour division of the HR subjects. The main HRM development trends in Lithuania are framed according to the comparing results of present and previous researches. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15001
Updated:
2018-12-17 12:13:50
Metrics:
Views: 32    Downloads: 18
Export: