HR function developments in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
HR function developments in Lithuania
Alternative Title:
Human resource function developments in Lithuania
In the Journal:
Baltic journal of management. 2010, Vol. 5, No. 2, p. 218-241
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra pateikti buvusių ir vykdomų dabar žmogiškųjų išteklių (ŽI) darbuotojų tyrimų Lietuvoje apžvalgą. Straipsnyje analizuojant šalies demografinę, ekonominę, teisinę ir kultūrinę aplinką aptariamas ankstesnis ŽI darbuotojų vystymas ir žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) vystymo istorija. Dabartinis ŽI darbuotojo statusas pademonstruotas pasitelkiant ŽI vadybininkų/specialistų tyrimo rezultatus. Tyrimas buvo atliktas 119 vidutinėse ir didelėse organizacijose, ir buvo dalis 2008-2009 atlikto Cranet tyrimo. Tyrimas atskleidė, kad dauguma organizacijų turi ŽIV skyrius ir ŽV strategiją ir maždaug pusė ŽV yra atstovaujama valdyboje ir tam tikru laipsniu yra įtraukti į verslo strategijos vystymą. ŽV atsakomybė yra padalinta tarp to paties lygio vadovybės ir ŽV darbuotojo. Maždaug 90 procentų organizacijų turi deklaravę misiją ir verslo strategiją. Profesinių sąjungų galia šiuo metu yra žema dėl istorinių ir politinių priežasčių; tačiau rezultatai rodo, kad jos palaipsniui įgauna statusą. Maždaug pusė organizacijų turi sukūrusios kompanijos socialinės atsakomybės politiką, nors tik keletas gali pasiūlyti įstatymais nenumatytų socialinės gerovės programų. Atlygio individualizacija yra aukštesnė tarp privataus sektoriaus darbdavių. Komunikavimas žemyn taikomas gan plačiai tiek privačiose, tiek viešosiose organizacijose, kai tuo tarpu komunikacija aukštyn plačiau praktikuojama privataus sektoriaus organizacijose.Reikšminiai žodžiai: Nacionalinė kultūra; Organizacinė struktūra; Organizacinės struktūros; Žmogiškųjų ištekių valdymas; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Human resource management; Lithuania; National cultures; Organizational structures.

ENThe purpose of this article is to present the review of former and current survey of human resource (HR) workers in Lithuania. The article analyses demographic, economic, legal and cultural environment of the country and discusses former development of HR (human resource) workers and the history of development of management of human resources. Present position of HR worker is presented invoking survey results of HR workers and specialists. The survey was made in 119 small and big organizations and it was a part of Cranet survey made in 2008-2009. The survey showed that most of the organizations have HIV departments and HV strategy; about half of HV is represented in the board and in some level is involved in development of business strategy. HV responsibility is divided between the direction and HV worker of the same level. Approximately 90 percent of organizations have declared a mission and business strategy. Currently the powers of trade-unions are low because of historical and political reasons; however the results show that gradually they take their position. Approximately half of the organizations have created a policy of social responsibility of company, though only some can offer programs of social welfare that are not provided by the law. Reward individualization is higher among private sector employers. Down communication is applied quite widely both in private and public organizations, while up communication is practiced wider in private sector organizations.

ISSN:
1746-5265
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27205
Updated:
2020-11-21 10:47:05
Metrics:
Views: 16
Export: