Diasporos tapatybė moterų prozoje : Monicos Ali "Plytų gatvė", Dinos Rubinos "Aukštieji venecijiečių vandenys", Irenos Mačiulytės-Guilford "Prisilietimas"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diasporos tapatybė moterų prozoje: Monicos Ali "Plytų gatvė", Dinos Rubinos "Aukštieji venecijiečių vandenys", Irenos Mačiulytės-Guilford "Prisilietimas"
Alternative Title:
Diasporic identity in women's prose: Monica Ali's "Brick Lane", Dina Rubina's "The High Waters of the Venetians", and Irene Guilford's "The Embrace"
In the Book:
Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje / sudarė Vytautas Martinkus, Reda Pabarčienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. P. 268-286
Keywords:
LT
Adaptacija ir asimiliacija; Aš ir Kitas; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Hibridinė tapatybė; Postkolonializmo teorija; Savas ir svetimas; Susikertančios tapatybės; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tautinė tapatybė / Ethnic identity.
EN
Adaptation and assimilation; Hybridic identity; Myself and Another Self; National identity; Overlapping identities; Own and alien; Poscolonial theory.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus postkolonijinę teoriją ir feministinę kritiką, gilinamasi i diasporos žmogaus situaciją moterų prozoje. Tapatybės aspektu aptariami trijų moterų rašytojų kūriniai: Monicos Ali romanas Plytų gatvė (Kaunas, 2005), Dinos Rubinos apysaka Aukštieji venecijiečių vandenys (Maskva, 2002), Irenos Mačiulytės-Guilford romanas Prisilietimas (Chicago, 2002). Remiamasi lietuvių literatūrologų Dalios Satkauskytės, Violetos Kelertienės, Dalios Cidzikaitės teoriniais svarstymais apie postkolonijinį diskursą taip pat amerikiečių kultūrologo Homi K. Bhabhos, vokiečių teoretikių Monikos Fludemik ir Christinos Pamell įžvalgomis. Keliami probleminiai klausimai: kas priklauso (sąlygiškai) savai ir kitai (sąlygiškai svetimai) kultūrai? Ar dar įmanomas vienalytis tautinis identitetas? Daroma išvada, kad ilgą laiką nekvestionuotą vieną tautinę tapatybę keičia naujas - hibridinės tapatybės fenomenas. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the diasporic existence of individual as it is depicted in women's prose. The theoretical underpinnings of the issue can be found in the postcolonial theory and feminist criticism. The diasporic identity is discussed on the basis of literary works of three women writers: Brick Lane by Monica All (published in Kaunas, 2005), The High YJaters of the Venetians by Dina Rubiną (published in Moscow, 2002), The Embracchy Irene (Mačiulytė) Guilford (published in Chicago, 2002). Theoretical considerations about developments in the post-colonial discourse of the following Lithuanian researchers of literature were taken as the basis for analysis: Dalia Satkauskytė, Almantas Samalavičius, Violeta Kelertienė, Dalia Cidzikaitė; the insights of the American specialist in culture Homi K. Bhabha as well as of the German theoreticians Monika Fludemik and Christina Pamell also played a significant role in our study. The major issues under discussion are: What could be attached to the (relatively) own culture and to another (relatively alien) culture? Is monolithic national identity at all possible in the present-day situation? The conclusion that the author of the article arrives at is that the long - established and unquestionable, 'purely' national identity is being replaced by a new phenomenon represented the new type of identity, which is a hybrid by its nature. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24274
Updated:
2013-04-28 20:29:00
Metrics:
Views: 11
Export: