Возвращение русской культуры Литвы из забвения

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Возвращение русской культуры Литвы из забвения
Alternative Title:
Return of Russian culture of Lithuania from oblivion
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Rusai / Russians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama rusų kultūros Lietuvoje tyrinėjimų apžvalga. Rusų kultūra, spauda, visuomeninių draugijų veikla tarpukario Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu dėl egzistavusių ideologinių tabu buvo ignoruojama. Socialinės ir politinės aplinkos pokyčiai 9–jame dešimtmetyje aktualizavo rusų tautinių mažumų Lietuvoje ir Baltijos šalyse etninę, nacionalinę ir kultūrinę, istorinio tęstinumo ir valstybingumo problematiką. Lietuviškame diskurse Renesanso laikotarpiu buvo eksploatuojamas lietuvių tautos, kaip išskirtinai tolerantiškos kitataučiams mitą, kurį papildė mintys apie rusų tautinę mažumą, kaip Lietuvos visuomenės dalį jau nuo rusėnų laikų LDK. Straipsnyje apžvelgiant rusų kultūros, kaip neatsiejamos Lietuvos kultūros istorijos dalies, tyrinėjimų raidą konstatuojama, kad po 1990 metų akademiniai tyrimai išsilaisvino iš sovietinio laikotarpio metodologinių ir idėjinių suvaržymų. Konstatuojama, kad daugiausia tyrėjų dėmesio iki šiol yra sulaukusi rusų sentikių religinė tradicija, kultūros paveldas, raštija, taip pat nemažai nuveikta tiriant filosofo L. Karsavino biografiją ir veiklą. Visgi nemažai archyvuose gulinčių laiškų ir kitos medžiagos dar nėra tirta. Mokslinių tyrimų dėka formuojasi suvokimas apie milžiniškus rusų kultūros skirtumus įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais. Išlieka aktualūs kompleksiniai rusų literatūros, leidybos, periodikos XIX–XX a. Lietuvoje tyrimai tiek iš literatūros istorijos, kultūros istorijos, literatūros sociologijos perspektyvų, tiek ir kaip bendro Lietuvos kultūros sistemos komponento.Reikšminiai žodžiai: Istorinė atmintis; Kultūra; Mitas; Rusų etninė mažuma; Rusų kultūra, kultūros paveldas, Lietuva; Culture; Historical memory; Myth; Russian culture, cultural heritage, Lithuania; Russian ethic minority.

ENThe article presents an overview of the research of Russian culture in Lithuania. During the interwar period, Russian culture, press and the activity of social associations in Lithuania was ignored due to the existence of an ideological taboo. Changes in the social and political environment during the 1980s actualized issues regarding ethnicity, nationality, culture, historical continuity and statehood of Russian national minorities in Lithuania and the Baltic States. In the Lithuanian discourse during the Renaissance period, a myth was exploited saying that Lithuania as a nation was exceptionally tolerant to people from other countries. The myth was supported by thoughts about the Russian national minority as a part of the Lithuanian society when speaking about Rusyns and the Grand Duchy of Lithuania. An overview presented in the article, regarding the research on Russian culture as an integral part of the history of Lithuanian cultural history, reveals that after 1990, academic studies broke free from the methodological and ideological constraints of the Soviet period. It is stated that the researchers has so far paid the most attention to religious tradition of the Russia's Old Believers, cultural heritage, writing. Much has also been done in researching the biography and activities of philosopher Lev Karsavin. However, many letters and other historical materials that can be found in archives have not yet been explored. Through research, perception of the enormous differences between Russian cultures in different periods of Lithuanian history is formed. The complex issues regarding Russian literature, publishing, periodicals in Lithuania of the 19th-20th centuries, both from the perspective of the history of literature, culture, sociology of literature and component of the overall Lithuanian cultural system, remain relevant.

ISBN:
9786094592201
ISSN:
1822-4016
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51078
Updated:
2020-01-21 22:53:48
Metrics:
Views: 17
Export: