Licentiae biographicae: биографические мистификации Евгения Шкляра. I

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Licentiae biographicae: биографические мистификации Евгения Шкляра. I
Alternative Title:
Licentiae biographicae: Eugenijaus Škliaro biografinės mistifikacijos
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2003, t. 45 (2), p. 17-27
Keywords:
LT
Autorius; Biografija; Biografijos faktai; Eugenijus Škliaras; Istorija; Kūryba; Lietuvių ir rusų literatūros istorija; Mistifikacija; Poezija; Spauda; Tėvai.
EN
Author; Biographical data; Biography; Creation; Eugenijus Škliaras; History; Jevgeny Shkliar; Lietuvių ir rusų literatūros istorija; Mystification; Parent; Poetry; Press.
Summary / Abstract:

LTEugenijaus Škliaro (1893-1941) veiklą nuo 1920 m., kai jis atvyko į Lietuvą, galima pakankamai išsamiai atskleisti remiantis jo paties publikacijomis ir informacija apie jį lietuviškoje ir rusiškoje tarpukario spaudoje. Žinias apie šio poeto, žurnalisto, lietuvių literatūros vertėjo kilmę, debiutus spaudoje ir kitas svarbias aplinkybes išliko jo draugų bei kolegų straipsniuose, žinutėse, skirtose Škliaro literatūrinės veiklos jubiliejams paminėti. Pirmajame ciklo straipsnyje analizuojami abejotini ir prieštaringi duomenys apie Škliaro gimimo vieta (neva Zarasų krašte ar net pačiuose Zarasuose), datą, tėvus. Spėjama, kad žydų kilmės literatas, gimęs Rusijos pietuose, Jckaterinoslave, .sąmoningai mistifikavo savo biografija siekdamas optanto - Lietuvos piliečio statuso, stengdamasis įsitvirtinti Lietuvos literatūriniame gyvenime ir pagrįsti savo kūrinių lietuvišką tematiką. [Iš leidinio]

ENThe activities of Eugenijus Škliaras (1893–1941) since 1920 when he arrived to Lithuania could be thoroughly revealed basing on his publications and information about him in Lithuanian and Russian interwar press. Information about the origin, press debuts and other important facts about this poet, journalist and Lithuanian literature translator was preserved in his friends and colleagues’ articles and messages aimed to mark anniversaries of his literary activities. The article of the first cycle analyses doubtful and controversial data about the place of birth of Eugenijus Škliaras (as if he was born in the region of Zarasai or in the town of Zarasai itself), the time of his birth and his parents. It is supposed that this poet of Jewish origin was born in the south of Russia in Yekaterinoslav, and he purposefully mystified his biography in order to obtain optant, i.e. the status of a citizen of Lithuania, and to anchor in the Lithuanian literary life as well as to justify Lithuanian themes of his works.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36155
Updated:
2018-12-17 11:14:38
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: