Profesinės veiklos pedagogikos lietuviškos paradigmos pagrindinės dimensijos : akad. Stasio Šalkauskio 115 m. gimimo jubiliejų minint

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės veiklos pedagogikos lietuviškos paradigmos pagrindinės dimensijos: akad. Stasio Šalkauskio 115 m. gimimo jubiliejų minint
Alternative Title:
Main dimensions of lithuanian paradigm of professional pedagogics: commemorating the 115th Anniversary of Academician Professor Stasys Šalkauskis
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 51, p. 31-41
Keywords:
LT
Veiklos pedagogika; Lietuviškoji paradigma; Universalioji filosofinė pedagogika; Idealistinis realizmas; Autodidaktika; Principai.
EN
Professional pedagogics; Lithuanian paradigm; Universal philosophical pedagogics; Idealistic realism; Autodidactics; Principles.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje seikiama aptarti svarbiausias profesinės veiklos pedagogikos lietuviškos paradigmos dimensijas. Jos remiasi prof. Stasio Šalkauskio universalios filosofinės pedagogikos (universalumo arba pilnatvės, harmonijos arba darnos ir subordinacijos arba priklausomybės) principais. Profesinės veiklos pedagogika – tai veikdinimo didaktikos ir veiklos autodidaktikos vienovė siekiant šios veiklos interiorizacijos, motyvuoto specialisto tapsmo, t. y. poetapinė veikdinimo teorija ir praktika. Ilgamečiai stebėjimai ir tyrimai rodo, jog profesinio rengimo pedagogika Lietuvoje išgyvena krizę. Straipsnyje keliami tokie klausima: kokios yra svarbiausios profesinės veiklos mokymo(si) paradigmos dimensijos? Į ką turėtų orientuotis įvairių specialybių programų sudarytojai, vadovėlių autoriai, pedagogai ir švietimo vadovai? Straipsnio autorius kelia hipotezę, kad dėstytojui reikia veikdinimo pedagogikos, didaktikos, o būsimam specialistui – konkrečios profesinės veiklos autodidaktikos, nes profesinės veiklos niekas negali išmokyti. Jos turi išmokti pats individas. Straipsnio išvadose teigiama, kad atlikta įvairiapusės veiklos pedagogikos ir psichologinės operatyvinės veiklos išmokimo darbų analizė rodo, jog, viena vertus, veikdinimo didaktika, o kita vertus – profesinės veiklos išmokimas, reikalauja savo autodidaktikos, kurios sukūrimas – svarbus veiklos pedagogikos uždavinys. Vienas iš veiklos autodidaktikos diegimo būdų yra mokymasis bendradarbiaujant.

ENProfessional pedagogics is being interpreted differently by different authors. The article presents main dimensions of Lithuanian paradigm of professional pedagogics, grounded by the principles of universality, harmony and subordination of Prof. S. Šalkauskis' philosophical pedagogics and his conception of idealistic realism. If a teacher needs the knowledge of action pedagogics and didactics, the future specialist is in great need of autodidactics in the concrete professional field with the understanding that nobody is capable of teaching professional activity. The individuals must learn this activity themselves. The studies of the activities are different as well as obstacles and problems. This article is the outcome of the author's twenty-year philosophical, pedagogical and psychological reflections and research on the teaching of professional activity. The solving of this problem is conditioned by the high percent of unemployment among vocational school-leavers (22.4%), college graduates (21.5%) and university graduates (6.1%). The reason is that graduates are not able to adjust to the intensively changing market conditions. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31025
Updated:
2018-12-17 10:58:00
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: