Sintezuotas šiuolaikinių studijų modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintezuotas šiuolaikinių studijų modelis
Alternative Title:
A Synthesised model of modern studies
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 5-9
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sintezuotas studijų modelis; Profesinė kompetencija; Veiklos pedagogika; Principai; Funkcija; Technologijos; Gnoseological; Synthesized model of sudies; Competence.
Keywords:
LT
Funkcija; Pedagogika / Pedagogy; Principai; Profesinė kompetencija; Sintezuotas studijų modelis; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTXX a. buvo būdingi šie studijų modeliai: tradicinis, informacinis ir žinių sistemos bei jų visumos. XXI a. formuojasi sintezuotas studijų modelis, kurio centre – kūrybai brandus individas, jų grupė, kultūra. Pagal šį modelį pedagoginio proceso technologiją sudaro ne vien kodoskopas, personalinis kompiuteris, bet ir visa aplinka (kultūra, mokslas, pramonė, civilizacija, internetas, nuolatinės studijos). Straipsnyje atskleidžiama šio modelio technologijų esmė, jų taikymo principai, formuojamos kompetencijos, studijų pakopos. Čia sąveikauja dėstytojai, studentai, turinys, technologijos, nuostatos, aplinka (visuomeninė, kultūrinė, mokslo ir pan.), auditorinės ir autonominės studijos, pastarųjų principai. [Iš leidinio]

ENThe following models of studies were characteristic in the 20th century: a traditional one, a model of information, of a knowledge system and that of their whole complex. In the 21st century a model of studies in the centre of which there is an individual who is mature for creation, a group of individuals and culture is being formed. According to this model, technology of a pedagogical process is formed not only by an overhead projector and a personal computer but also by the entire environment (culture, science, industry, civilisation, the Internet, continuous studies). The article reveals the essence of technologies of this model; the principles of their application, competences, and stages of studies are formed. Teachers, students, the content, technologies, principles, attitudes, the environment (social, cultural, scientific, etc.), auditorium and autonomous studies, their principles interact there.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8178
Updated:
2018-12-20 23:07:08
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: