Strategiškai orientuotos organizacijos veikimo principai sveikatos apsaugos sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strategiškai orientuotos organizacijos veikimo principai sveikatos apsaugos sistemoje
Alternative Title:
  • Principles of functioning of the strategy-focused organization in health care system
  • Принципы деятельности стратегически ориентированной организации в системе здравоохранения
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 44, p. 125-140
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTVadybinių naujovių svarba, ypač naujo požiūrio į strateginio potencialo panaudojimo galimybes sveikatos apsaugos sistemoje, tampa šiandien akivaizdi dėl neefektyvaus, nedidelę vertę sukuriančio pačios sistemos funkcionavimo. Sveikatos apsaugos ministerija nepajėgi išlaikyti užsibrėžtos strategijos, jei nėra sinergetinio ryšio tarp jos sudedamųjų dalių-organizacijų tikslų. Būtina, kad visa sveikatos apsaugos sistema pasikeistų, atsirastų vidiniai ryšiai, svarbiausia – strateginis atitikimas. Vienas iš problemos sprendimo būdų gali būti naujos strateginio valdymo sistemos, transformuojančios strategiją į operatyvius veiksmus, sukūrimas. Tokios sistemos esmė – subalansuota efektyvumo rodiklių sistema, kuri padeda perkelti strateginiame žemėlapyje esančias organizacijos misiją ir strategiją į išsamų rodiklių ir tikslų rinkinį. Strategiškai orientuota organizacija gali susikoncentruoti strategijai įgyvendinti tik tuomet, kai pati organizacija yra daugiau nei atskirų jos dalių algebrinė suma. Tokį sinergetinį efektą galima pasiekti, jei visos organizacijos dalys orientuotos į strategines užduotis ir prioritetus. Svarbiausia subalansuotos efektyvumo rodiklių sistemos nauda Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje būtų integravimas joje strateginio valdymo proceso, ypač valdymo komandų ir darbuotojų dėmesio sutelkimas ir lygiavimasis į strateginius prioritetus. Sėkmingas strateginio valdymo įdiegimas SAM būtų įmanomas tik tada, jei, be naujų valdymo instrumentų ir procesų pritaikymo, jo veikloje aktyviai dalyvautų aukščiausios grandies vadovai.Reikšminiai žodžiai: Strateginis valdymas; Strateginiai žemėlapiai; Subalansuota efektyvumo rodiklių sistema; Sveikatos apsauga; Strategic management; Strategy maps; Balanced scorecard; Health care.

ENMany foreign and Lithuanian scientists try to solve the problem of more constructive adaptation of strategic management. [...] The constructive adaptation of strategic management is an innovation of management, which importance still not well perceived in Lithuanian health care system. Today the health care system creates very small value which shows the lack of an innovation of management and the new approach to opportunities of the adaptation of strategic potential in system. Though process of the creation of strategy is assimilated enough in Lithuania, but process of its realization suffers a number of problems which determined of inefficient and not completely strategy. [...]The basic principles of the strategy-focused organization are: 1. Transferring of strategy into an operational level; 2. Creation of strategic alignment of the organization; 3. Strategy as daily work of each employee; 4. Strategy as continuous process; 5. Activating of changes as result of an active management of top - managers. Principles of the strategy-focused organization allow keeping all time for the basic purposes - the high point of the tree of purposes - and these purposes to transform to separate levels of management of the organization, to check up and specify longterm and average length of the purposes (alignment of the strategic purposes).Thus, the purposes are reached as much as possible. The stage of specific care tion and re-forming the strategic purposes, and also achievement of strategic alignment is very important. So, the strategy-focused organization forces strategy to work. The major advantages of the Balanced scorecard in Lithuanian health care system would be: integration of process of strategic management into the system; concentration of attention of administrative commands and personnel; administrative commands and personnel alignment on strategic priorities. The Balanced scorecard will allow revealing more clearly vision and to make it comprehensible for all mechanism of the health care system. The created structure will encourage all parts of the system to be equalled on an overall aim. Hereby, it is possible to reach the consent on all levels of management and duties of top - managers to distribute in the remained levels. The new structure will manage to support many initiatives, to assign the capital, to distribute resources. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17052
Updated:
2018-12-17 12:02:53
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: