Gėrio kategorija profesinio ugdymo ir karjeros metodologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gėrio kategorija profesinio ugdymo ir karjeros metodologijoje
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 20, p. 48-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darna; Filosofija; Gėris; Individualumas; Karjera; Kompetentingumas; Metodologija; Profesija; Profesinis ugdymas; Socialumas; Carrier; Competency; Consistency; Goodness; Individuality; Methodology; Philosophy; Profession; Sociality; Vocational education.
Keywords:
LT
Darna; Filosofija / Philosophy; Gėris; Individualumas; Karjera / Career; Kompetencijos / Competencies; Metodologija; Profesija; Profesinis rengimas / Vocational training; Socialumas.
EN
Carrier; Consistency; Goodness; Individuality; Methodology; Profession; Sociality; Vocational education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinami profesinio ugdymo metodologinių idėjų ir paradigmų tyrinėjimai gėrio bendrybės, kaip esminės dorovės kategorijos, kontekste. Gėrio samprata apibendrinta atsizvelgiant į skirtingą asmenų profesinio meistriskumo raidos etapą, parodant gėrio kategoriją hedonizmo, pragmatizmo, konstruktyvizmo, progresyvizmo, humanizmo ir holizmo filosofijų kontekste. Svarbia ugdymo ir rengimo gyventi rinkos sąlygomis prielaida laikoma asmens individualumo ir socialumo dama profesinėje raiškoje, atspindinti holistinę gėrio kategorijos sampratą. Straipsnyje analizuojamos ir svarbiausios profesinio ugdymo metodologijos sąvokos, kuriomis pabrėžiamas holistinio gėrio ir profesinės raiškos darnos kontekstas. Aptariama galimybė sureikšminti holistinio gėrio sampratos filosofinį kontekste profesinio ugdymo metodologinėse paradigmose siekiant kritiškiau vertinti profesinėje raiškoje dominuojančią pragmatiškąją gėrio kategorijos sampratą. [Iš leidinio]

ENThe article aims to summarize the author's research on methodological concepts and paradigms of vocational training in the context of abstraction of good as a category of morale. It provides a summary of the concept of good in various development stages of professional skills and shows it in the context of philosophies of hedonism, pragmatism, constructivism, progressivism, humanism and holism. Personal harmony of individuality and sociability in job performance is recognised as an important precondition for education and training for life in market conditions, which reflects a holistic concept of the category of good. According to the theoretical and empirical research, the author also discusses the opportunities to make the philosophical context of holistic good more important in the paradigms of vocational training and to refiect it in the terms "vocation", "competence" and "qualification". The research indicates that respondents considering their professional carrier relate their expectations with the holistic philosophy of goodness conception. Therefore the author suggests that in key methodological concepts of professional development, mainly competence, occupation and career, the dimensions of holistic category of goodness were expressed more than pragmatic (economic). Thus in designing vocational curriculum, learners will be more focused on sustainable living values. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34801
Updated:
2018-12-17 13:09:02
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: