Paradigm of personal individuality and sociability expression committed for meaningful living in rural areas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Paradigm of personal individuality and sociability expression committed for meaningful living in rural areas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2007, Nr.1 (8), p. 229-238
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos metodologinės individualumo ir socialumo išreiškimo idėjos žmogaus gyvenimo kaime realijose, taip pat socialiniai ir psichologiniai veiksniai, lemiantys profesinės karjeros raidą. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad žmonės, kuriems būdingas apgalvotas tikslo siekimas, stengiasi rasti tokių asmenybės konstruktų kaip gebėjimai, emocijos, sveikata, saviraiškos darbe galimybės, santykiai šeimoje, gerų socialinių ryšių su kaimynais ir kitais socialiniais partneriais palaikymas pusiausvyrą. Minėtų asmenybės konstruktų suderinamumas būdingas tiems ūkininkams, kurie pasiekė gerų ekonominių rezultatų savo ūkiuose. Keliama prielaida, kad vertybės, atspindinčios individualius ir socialinius ūkininkų profesinės saviraiškos aspektus, ateityje galėtų sudaryti vertybinį ūkininkavimo kaip gyvenimo būdo ideologijos pagrindą ir apspręsti ūkininkų profesinio švietimo turinį.Reikšminiai žodžiai: Asmens tapatumas; Asmens socialumas; Kaimo vietovė; Personal individuality; Personal sociability; Rural area.

ENThe paper considers the methodological ideas of expressing the individuality and sociality in the realities of rural life as well as social and psychological factors determining the professional career development. The results of the studies have shown that people possessing the intelligent and qualitative purposefulness try to find their own grounds among such constructs of the personality as skills, emotions health, possibility of manifesting themselves both at work and at home as well as the maintenance of proper social partners. The harmony of the personality’s above constructs is peculiar to the farmers who have achieved striking economic results. It is implied that the values reflecting individual and social aspects of the professional self-expression could make the value basis of the farmers ideology as the mode of life and could determine the content of the farmers professional training. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18146
Updated:
2018-12-17 12:05:15
Metrics:
Views: 17
Export: