Specialiųjų pedagogų edukaciniai poreikiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų pedagogų edukaciniai poreikiai
Alternative Title:
Special teachers' educational needs
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 133-139
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
specialieji pedagogai; profesinis mokymas; edukaciniai poreikiai.
EN
special teachers; professional training; education needs.
Summary / Abstract:

LTSpecialiesiems pedagogams reikia įvairių profesinės veiklos kompetencijų, kita vertus, beveik netyrinėta specialiųjų pedagogų nuomonė apie tai, kokius poreikius tenkina jų profesinė veikla, kokia vieta jų poreikių hierarchijoje tenka konkretiems edukaciniams (saviugdos) teorinių žinių, praktinių gebėjimų bei universaliųjų kompetencijų poreikiams. Straipsnyje pristatomo tyrimo pagalba siekiama išnagrinėti specialiųjų pedagogų edukacinius poreikius. Tyrime dalyvavo 152 specialieji pedagogai, dirbantys specialiosiose, bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų globos namuose. Atlikta gautų duomenų analizė atskleidė, kad specialieji pedagogai teigiamai vertina savo teorinį pasirengimą, įgytą studijų metais. Pasirinkta profesija, įvairios specialiojo pedagogo profesinės veiklos sritys tenkina daugumos respondentų bendravimo, bendradarbiavimo, intelektinius, kūrybiškumo, saviraiškos poreikius; mažiausiai - finansinio saugumo poreikį. Atskleidžiami apklausoje dalyvavusių specialiųjų pedagogų edukaciniai poreikiai: gilinti bendrojo lavinimo dalykų, specialiojo lavinimo dalykų teorines žinias bei specialybės dalykinius gebėjimus, tobulinti universaliuosius gebėjimus. Šios apklausos ir kitų autorių tyrimo rezultatų palyginimas leidžia daryti išvadą, kad studijų metais formuojama daugiau kompetencijų negu jų pritaikoma praktinėje profesinėje veikloje (pvz., menkai naudojami tiriamosios veiklos, refleksijos, kritinio mąstymo gebėjimai), galbūt todėl nėra didelio poreikio juos tobulinti.

ENSpecial pedagogues' opinions about their professional training, improvement of their educational needs and meeting them have been analyzed in the article. A hypothesis has been formulated that special pedagogues value their professional training positively, but have many needs to improve it. Teacher training for the profession and educational needs were analyzed in the form of a survey questionnaire. Special pedagogues from different educational and other institutions were chosen for the purpose of obtaining objective opinion. A link between special pedagogues' needs and professional training was searched for while analysing research data. The research stated that special pedagogues' educational needs are influenced by their motivation, the idea of life-long learning, the changing policy in education and socio-economic changes. It was clarified that special pedagogues' training is sufficient for professional activities and the professional activity itself meets communication, cooperation, cognitive, creative, self- expressional, and a little less financial security needs. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18781
Updated:
2018-12-17 12:18:34
Metrics:
Views: 41    Downloads: 4
Export: