Savivaldybių administracijų žmogiškųjų išteklių valdymo teisinio reglamentavimo vertinimas strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcijos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių administracijų žmogiškųjų išteklių valdymo teisinio reglamentavimo vertinimas strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcijos aspektu
Alternative Title:
Evaluation of legal regulation on human resource management in municipality administrations: aspect of strategic human resource management concept
In the Journal:
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTTobulinant savivaldos institucijų žmogiškųjų išteklių valdymą, tikslinga taikyti strateginį požiūrį. Siekiant įvertinti strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo įgyvendinimo kontekstą, straipsnyje analizuojamas savivaldybių administracijų žmogiškųjų išteklių valdymo teisinis reglamentavimas strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo (toliau - SŽIV) koncepcijos aspektu. Nagrinėjant valstybės teisinio reglamentavimo kaitos ypatumus, išskirtas itin griežtas žmogiškųjų išteklių valdymo teisinis reglamentavimas ir centralizavimas. Įstatymuose reglamentuojamų valstybės tarnautojų, personalo valdymo funkcijų analizė leidžia teigti, kad SZIV koncepcijoje aktualios funkcijos teisiškai nereglamentuojamos. Reglamentuojamas funkcijų įgyvendinimas tik iš dalies atitinka SZIV nuostatas. Teisės aktų analizė taip pat atskleidė, kad personalo specialistams skiriamas „padėjėjų" vaidmuo, kuris neatitinka SZIV koncepcijos nuostatų. Tiriant strateginio valdymo reglamentavimą, nustatyta, kad žmogiškųjų išteklių planavimas nėra pakankamai detalizuotas ir paaiškintas, kad užtikrintų žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos formavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Personalas; Savivaldybės administracija; Strateginis planavimas, strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas; Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas; Valstybės tarnautojas; Civil servant; Municipality administration; Personnel; Strategic human resource management; Strategic planning.

ENIn improving human resource management within institutions of self-government, the application of a strategic approach is expedient. In order to evaluate the context of execution of strategic management of human resources, the article analyses the legal regulation of human resource management within municipal administrations in terms of the concept of strategic human resource management (hereinafter - SHRM). In examining the features of change in state legal regulation, the particularly strict human resource management legal regulation and centralization is singled out. Analyses of the functions of management of personnel and civil servants which are regulated by law suggest that functions which are pertinent in the SHRM concept are not legally regulated. Regulated implementation of functions is only partially in line with the provisions of SHRM. Legislative analysis also revealed that human resource specialists are given the role of “assistant”, which does not comply with the provisions of SHRM. In examining the regulation of strategic management, it was established that human resource planning is not sufficiently detailed and elucidated to ensure the formation of a human resource management strategy.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49057
Updated:
2018-12-17 13:35:14
Metrics:
Views: 110    Downloads: 35
Export: