Lietuvos valstybės tarnyba : sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos
Alternative Title:
Lithuanian civil service: secrets of success and alternatives for further development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 27, p. 7-15
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LT2009 metais organizacijos SIGMA tyrėjams atlikus naujųjų Europos Sąjungos (toliau - ES) šalių narių, kurios 2004 m. įstojo į ES, valstybės tarnybų vertinimą, Lietuvos valstybės tarnybos atitiktis Europos viešojo administravimo principams buvo įvertinta geriausiai. Straipsnyje siekiama nustatyti svarbiausias palankaus Lietuvos valstybės tarnybos vertinimo priežastis. Parodyta, kad palyginti su kitomis Rytų ir Vidurio Europos šalimis, Lietuvos valstybės tarnybos vystymuisi būdingas santykinis tęstinumas ir nuoseklumas. Be to, straipsnyje pateikiamos tolesnės Lietuvos valstybės tarnybos vystymo alternatyvos: valstybės tarnybos stabilizacija bei konsolidacija ir nuosaiki vadybinė reforma. Šioms alternatyvoms įgyvendinti pateikiamos trumpojo ir vidutinio laikotarpio rekomendacijos, skirtos Lietuvos sprendimų priėmėjams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnyba; žmogiškųjų išteklių valdymas; Valstybės tarnybos reforma; Valdžios įstaigos.; The civil service; Human resource management; Civil service reform; Public administration institutions.

ENThe 2009 SIGMA assessment of the civil services in the new EU member states, which joined the EU in 2004, revealed that only the Lithuanian civil service achieved a high degree of fit with the European principles of public administration. The article seeks to determine main reasons behind this favourable assessment of Lithuania. Compared to other countries of Eastern and Central Europe, the development of the Lithuanian civil service was marked by relative continuity and consistency. In addition, the article presents two main alternatives for further developing the Lithuanian civil service: a stabilisation and consolidation of the Lithuanian civil service as well as its moderate managerial reform. To implement these alternatives, the article outlines a number of short-term and medium-term recommendations for Lithuanian decision-makers. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19222
Updated:
2018-12-17 12:25:52
Metrics:
Views: 79    Downloads: 32
Export: