Personnel specialists as the factor of implementation of strategic human resource management in municipalities’ administrations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Personnel specialists as the factor of implementation of strategic human resource management in municipalities’ administrations
Alternative Title:
Personalo specialistai kaip strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo savivaldybių administracijose veiksnys
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 341-356
Keywords:
LT
Savivaldybių administracijos; Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas; Personalo specialistai.
EN
Municipalities' administrations; Strategic human resource management; Personnel specialists.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriškai ir empiriškai analizuojamos savivaldybių administracijų personalo specialistų veiklos charakteristikos, susijusios su strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo (SŽIV) įgyvendinimu. Vadovaujantis požiūriu, kad personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos formuoja SŽIV funkcijų sistemos pradmenis, taikant SŽIV nuostatų analizę sudaryta šią koncepciją atitinkanti funkcijų sistema. Atlikus SŽIV funkcijų ir esminių nuostatų analizę, išryškėjo personalo specialistų svarba ir jiems keliami nauji reikalavimai. Atlikus savivaldybių administracijose personalo specialistų anketinę apklausą, galima teigti, kad strategiškesnį požiūrį į įgyvendinamas funkcijas sukuria specializuotuose skyriuose dirbantys, turintys pakankamą patirtį, einantys vadovaujamas pareigas, savo vaidmenį strategiškai suvokiantys ir į vykdomą veiklą įsitraukę personalo specialistai. [Iš leidinio]

ENThe article presents theoretical and empirical analysis of practice characteristic of personnel specialists, which are concerned with implementation of strategic human resource management, in the context of municipalities' administrations. Analysis of strategic human resource management functions and attitudes revealed the importance of personnel specialists and challenges arising for them. Empirical survey carried out in municipalities' administrations allows to maintain that personnel specialists, who work in specialized departments, have sufficient experience, hold the executive position, perceive their role as strategic, and are engaged in their work, generate the more strategic attitude towards implemented functions. Therefore, recommendations for the formation of practice characteristic of personnel specialists are formulated in pursuance of implementation of strategic human resource management in municipalities' administrations. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30006
Updated:
2018-12-17 13:00:46
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: