Kokybinio laisvojo rašinio taikymas tiriant akademinio jaunimo gyvenimo stiliaus fenomeną

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybinio laisvojo rašinio taikymas tiriant akademinio jaunimo gyvenimo stiliaus fenomeną
Alternative Title:
Application of the qualitative free essay in examining the life-style phenomenon of academic youth
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinis jaunimas; Gyvenimo stiliaus fenomenas; Gyvenimo stilius; Gyvenimo tikslai; Gyvenimo tikslas; Kokybinis tyrimas; Metodologija ir metodas; Academic young people; Academic youth; Life purposes; Life style; Methodology and method; Phenomenon of life; Purpose of life; Qualitative research.
Keywords:
LT
Gyvenimo stiliaus fenomenas; Gyvenimo stilius; Gyvenimo tikslai; Gyvenimo tikslas; Kokybinis tyrimas; Metodologija ir metodas; Studentai / Students.
EN
Academic young people; Academic youth; Life purposes; Life style; Methodology and method; Phenomenon of life; Purpose of life; Qualitative research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas akademinio jaunimo gyvenimo stiliaus fenomeno tyrimas, taikant kokybinį laisvojo rašinio metodą. Teorinėse įžvalgose analizuojama gyvenimo stiliaus sampratos įvairovė ir jos daugiamatiškumas, reikalaujantis tarpdisciplininio požiūrio. Pagrindžiamas studentų gyvenimo tikslų struktūros ir turinio tyrimų aktualumas, nes tikslas – tai giliausia žmogaus viduje glūdinti dimensija – centrinė ašis, projektuojant gyvenimo stilių. Taikant kokybinio tyrimo metodologiją ir vieną iš metodų – laisvąjį rašinį – siekta ištirti akademinio jaunimo gyvenimo stiliaus fenomeno prasmes. Pagrįstas kokybinio tyrimo metodologijos ir metodų pasirinkimas, apibrėžta gyvenimo stiliaus samprata fenomenologinės paradigmos kontekste, tuo pagrindu sudarant teorinį gyvenimo stiliaus fenomeno kontekstualizavimo modelį. Išsamiai aptarta akademinio jaunimo gyvenimo tikslų struktūra, išskirti penki jo esminiai konceptai: integralūs (visa apimantys) gyvenimo tikslai, profesiniai, asmeninio gyvenimo tikslai, karjeros ir visuomeninio gyvenimo tikslai. Sisteminio, fenomenologiškai nukreipto požiūrio į patirčių interpretacijas, analizuojant akademinio jaunimo gyvenimo tikslus, pagrindu išskirti šie gyvenimo stiliaus tipai su jiems būdingais ypatumais: racionalusis-pragmatinis, altruistinis ir maksimalistinis. Kokybinė gyvenimo tikslų analizė leidžia formuluoti išvadą, kad studentų gyvenimo stiliai yra dinamiški ir priklausomi nuo gyvenimo situacijų. [Iš leidinio]

ISBN:
9786094301797
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48555
Updated:
2018-06-22 16:35:12
Metrics:
Views: 30
Export: