Tikrovės balso besiklausant. Patirties mastymas H. G. Gadamerio filosofinėje hermeneutikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikrovės balso besiklausant. Patirties mastymas H. G. Gadamerio filosofinėje hermeneutikoje
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
180 p
Contents:
Įvadas — Gamtamokslinio pažinimo ir hermeneutinio supratimo teoriniai modeliai — Naujųjų laikų pažinimo schema — Hermeneutinė spiralė kaip teorinė hermeneutinio supratimo struktūra — Žaismas - reflektyvios sąmonės neskaidoma visuma. Patirtinis hermeneutinio supratimo modelis — Heideggerio „buvimas“ kaip tikrovės patyrimiškumo įžvalga — Hermeneutinis „subjektas“. Faktiškumas kaip pagrindinė hermeneutikos prielaida — Išankstinė supratimo struktūra — Hermeneutinės situacijos vidujiškumas — Žmogaus faktiškumas kaip pagrindinis hermeneutinio „subjekto“ apibrėžtumas — Hermeneutinė laikysena supratimo „objekto“ atžvilgiu — Hermeneutinis „objektas“. „Kitas“ kaip esminė hermeneutinio „subjekto“ galimybė — Patyrimas reflektyviojoje filosofijoje — Hermeneutinis patyrimas - žmogaus ir pasaulio atsivėrimas vienas kitam — Santykis egzistencialioje Heideggerio analitikoje. Atverties egzistencialas — Dialoginis hermeneutinio santykio su „objektu“ pobūdis. Asmens kategorija — Egzistencialumas - faktiškųjų „subjekto“ galimybių begalybė — Hermeneutinė „subjekto“ subjektyvumo ir „objekto“ objektyvumo dialektika — Hermeneutikos vieta - santykio „tarp“ — Horizontų susiliejimas kaip santykio įgalinimas — Veiksminis hermeneutinio santykio pobūdis — Buvimas kaip tikrasis supratimo subjektas ir objektas — Hermeneutiškai suprantama tikrovė yra asmuo — Hermeneutika - santykio ontologija — Hermeneutinė tiesos samprata — Tiesa kaip interpretacija — Heideggerio alēteia - atsivėrimo procesas — Hermeneutinė tiesa - supratimo patyrimas — Hermeneutinis metodas — Santykio metodas - klausimo atverties kultivavimas — „Subjekto“ angažavimasis patirčiai kaip mokslinio bešališkumo priešybė — Pasaulio patyrimas kaip kalba — Metodo problema — Patirtis ir mąstymas — Patirties mąstymas — Mąstymo patirtis — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje tiriama žmogiškojo pažinimo prigimtis - subjekto santykis su jo tiriamuoju objektu, šio santykio esmė ir procesas, ir visų svarbiausia - metodologinės jo prielaidos, dvejopų galimų pažintinių nuostatų - teorinės ir patirtinės - perspektyvoje. Todėl pagrindiniu teksto struktūravimo principu buvo pasirinkta geriausiai teorinio pažinimo nuostatą atstovaujanti Naujųjų laikų mokslinio pažinimo schema su jos sudedamaisiais elementais. Patirtimi besiremiančios Gadamerio hermeneutikos interpretacija knygoje plėtojama nuosekliai vieną po kito aptariant atskirus šios schemos elementus ir ieškant jų atitikmenų Gadamerio hermeneutikoje. Todėl ir kontrastiniu analizės fonu tarnaujanti teorinio mąstymo paradigma yra skleidžiama kartu su patirtinio mąstymo eksplikacija: Gadamerio hermeneutinio supratimo aspektai analizuojami, prieš tai glaustai aptarus ir atitinkamą teorinio mąstymo paradigmos aspektą. [Iš leidinio]

ENThe book presents thorough interpretation of Gadamer's hermeneutic understanding in the perspective of experiential attitude characteristic to Gadamer's philosophy; this attitude has been revealed and its different aspects defined. Also the critique of the theoretic thinking has been consistently explicated and the nature of Gadamer's research and discourse has been described against the background of dichotomy between experience and thinking. The book explores the nature of human cognition: relationship of subject to its object, essence and process of the relationship, and, what is of most importance, its methodological prerequisites in the perspective of two possible cognitive attitudes - theoretic and experiential. Scientific cognitive scheme of the Modern Times and its compound elements that best represent attitude of theoretic cognition have been chosen to be the main principle of structuring. Interpretation of Gadamers hermeneutics that is grounded on experience has been developed as consistent discussion of the separate elements of the scheme and the search for their equivalents in Gadamer's hermeneutics. Therefore, the paradigm of theoretic thinking that serves as contrastive background for analysis has been revealed in parallel with the display of the experiential thinking. Thorough discussion of corresponding aspect of the paradigm of the theoretic thinking precedes the analysis of the aspects of Gadamer's hermeneutic understanding. [From the publication]

ISBN:
9955099380
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1081
Updated:
2020-09-28 16:29:14
Metrics:
Views: 84
Export: