Kūno kultūros mokytojo profesinės ir mokinių dalykinės pozicijos sąsaja pamokoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros mokytojo profesinės ir mokinių dalykinės pozicijos sąsaja pamokoje: disertacija
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto l-kla, 2011.
Pages:
114 p + 1 kompakt. diskas
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kūno kultūra; Mokytojo profesinė pozicija; Mokinių dalykinė pozicija.
EN
Physical education; Teachers professional subject-related position; Pupils subject-related position.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Link between physical education teachers' professional and pupils' subject-related position during the lesson Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011 35 p
Summary / Abstract:

LTMokslinį tyrimo naujumą įrodo darbo pobūdis, nes pirmą kartą vertinama kūno kultūros mokytojų profesinė pozicija ir atskleidžiama jos ir mokinių dalykinės pozicijos sąsaja, kurios pagrindinė apraiška – mokinių požiūris į kūno kultūros pamokas, įskaitant mokytojo kuriamą edukacinę aplinką. Išsiaiškinta sąsaja aktualizuoja vieną iš pagrindinių kūno kultūros aksiologijos terminų – kūno kultūros pamokos svarbą tarp kitų mokomųjų dalykų. Tyrimas išryškino teigiamą kūno kultūros mokytojo etinės kompetencijos vaidmenį mokinių dalykinių gebėjimų raiškai. Jį sustiprina tikslingas mokytojo pedagoginis kryptingumas bei teigiama socialinės komunikacijos nuostata. Tyrime gauti nauji edukologijos mokslui duomenys apie kūno kultūros mokytojo profesinės pozicijos poveikį mokinių išgyvenamam pasitenkinimui, orientuojančiam į jų pasiekimus per pamoką, papildo tyrimą grindžiančią veiklos teoriją apie paauglių pozicijos formavimą produktyvia veikla. Tyrimo praktinį reikšmingumą nusako tai, kad kūno kultūros mokytojo veiksmingumą per pamoką lemia jo profesinė pozicija, o jos pozityvią kaitą sąlygoja etinės kompetencijos gilinimas. Kita praktinio reikšmingumo aplinkybė teigia, kad kūno kultūros mokytojų profesinio pasirengimo reikšmę atskleidžia tyrimo duomenys apie mokinių požiūrį į veiklą, kurioje jie patiria judėjimo džiaugsmą, tenkina natūralų poreikį.Mokinių atsakymai apie pedagoginės komunikacijos ypatumus per kūno kultūros pamokas rodo mokytojo etinės kompetencijos gebėjimų vaidmenį gilinant mokinių fizinio ugdymosi galimybių suvokimą, jas siejant su sveikatos stiprinimu ir saviraiška. Tyrimo duomenys atskleidė, kad tikslingas pedagoginis kryptingumas ir ryški etinė kompetencija leidžia kūno kultūros mokytojui kurti edukacinę aplinką pamokoje vadovaujantis kūno kultūros ugdymo aksiologijos principui – malonumas fiziškai aktyvioje veikloje orientuojant mokinį į individualius pasiekimus.

ENThe character of the investigation proves the scientific novelty of the research because the professional position of physical education teachers and its revealed relation to pupils’ subject-related position is being evaluated for the first time; pupils’ attitude towards physical education lessons, encountering educational environment that has been created by the teacher is the key manifestation of the link. The ascertained relation highlights one of the main terms of physical education axiology – importance of physical education among other subjects. The research emphasised a positive role of the ethical competence of the physical education teacher to the expression of pupils’ subject-related skills. The role of the ethical competence is strengthened by purposeful pedagogical singleness of the teacher as well as a positive attitude of social communication. In the research new to the science of education, obtained data on physical education teacher’s professional position’s influence on pupils’ satisfaction have been gained; the latter orients their achievements during the les son, supplements the theory of activity grounding the research on formation of teenagers’ position by productive activity. Physical education teacher’s efficiency during the lesson is determined by his/her professional position, and its positive change is determined by deepening of the ethical competence; this suggests the practical value of the research.Another factor of the practical value claims that the meaning of professional readiness of physical education teachers is revealed by the research data about pupils’ attitude towards the activity in which they experience fun of movement and satisfy their natural need. Pupils’ answers about peculiarities of pedagogical communication during physical education lessons show the role of abilities of ethical competence of a teacher when deepening the pupils’ perception about possibilities of physical self-education when linking them with health strengthening and self-expression. The research data revealed that purposeful pedagogical singleness as well as conspicuous ethical competence allow the physical education teacher to create the educational environment during the lesson on the basis of the principle of physical education axiology – pleasure in physically active actions when orienting the pupil towards individual achievements.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43008
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 5
Export: