Būsimųjų kūno kultūros mokytojų profesinė socializacija : gimtosios kalbos gebėjimų vertinimas pedagoginės komunikacijos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kūno kultūros mokytojų profesinė socializacija: gimtosios kalbos gebėjimų vertinimas pedagoginės komunikacijos požiūriu
Alternative Title:
Professional socialization of would-be teachers of physical education: native language skills evaluation in pedagogical communication
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 4 (79), p. 45-50
Keywords:
LT
Gimtosios kalbos gebėjimai; Pedagoginė komunikacija; Profesinė socializacija.
EN
Native language skills; Pedagogical communication; Professional socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į būsimųjų kūno kultūros mokytojų gimtosios kalbos gebėjimų vertinimą pedagoginės komunikacijos požiūriu. Iškeliama gimtosios kalbos svarba būsimųjų mokytojų profesionalizacijai aukštojoje universitetinėje mokykloje. [...] Lingvistinis komponentas ⎯ gimtosios kalbos gebėjimai, kuriuos lemia asmenybės žinios, mokėjimai ir vertybinės nuostatos dėl gimtosios kalbos vartojimo ugdant mokinių kūno kultūrą. Organizuotas tyrimas taikant klausimyną, kuris leido atskleisti, kaip būsimieji kūno kultūros mokytojai vertina gimtosios kalbos gebėjimus profesinės socializacijos srityje. Tiriamąją imtį kohortinio tipo longitudinio tyrimo metu sudarė 149 LKKA studentai, parinkti iš Sporto edukologijos fakulteto antro (n = 89) ir ketvirto (n = 60) kursų. Interpretuojant būsimųjų kūno kultūros mokytojų gimtosios kalbos svarbos vertinimus ugdant mokinių kūno kultūrą profesionalizacijos požiūriu teigtina, kad studijuojant gimtoji kalba dažniau traktuojama kaip instrumentinė, rečiau ⎯ kaip terminalinė vertybė. Apibendrinant tyrimo duomenis manytina, kad būsimieji specialistai gimtąją kalbą pedagoginės komunikacijos požiūriu vertina pragmatiškai. Tyrimo rezultatai leidžia būsimųjų pedagogų gimtosios (lietuvių) kalbos vertinimą ugdant mokinių kūno kultūrą įvardyti kaip kintamąjį gilinantis į jų profesionalumą, ypač į profesinės veiklos veiksmingumą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the would-be physical education teacher’s mother tongue skills assessment in the pedagogical communication. The importance of the native language in would-be teachers’ professionalization in higher university education was brought up in the study. While scientists go deep in to the would-be physical education teachers’ professional use of language concerns, there is still lack of research on the pedagogical communication competence in the pedagogical activities, and in particular on the linguistic competence component, which rarely becomes the object of research. Linguistic component is native language skills which lead to personal knowledge, abilities and values of the native language when students’ physical education is in process. The study employed a questionnaire which allowed to reveal native language skills assessment in the process of professional socialization. The sample in the cohort-type longitudinal analysis consisted of 149 students of LAPE who were selected from the 2nd (n = 89) and the 4th (n = 60) years of studies of the Faculty of Sports Education. Interpreting the estimates of the importance of mother tongue in developing students’ physical education in terms of professionalization in would-be physical education teachers should be noted that the studies of the native language are generally more regarded as instrumental and less as terminal values. The analysis of the data suggests that native language in pedagogical communication of the would-be specialists is assessed pragmatically.The study suggest that the allow native (i.e. Lithuanian) tongue in developing students’ physical education, can be assessed as a variable in their professionalism, especially regarding the efficiency and functionality of their professional activity in the professional performance and effectiveness. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30619
Updated:
2021-02-25 09:59:50
Metrics:
Views: 6
Export: