Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos kūrimas
Alternative Title:
Development of the system of new functions modern in non-urbanized areas
In the Journal:
Keywords:
LT
Ne urbanizuotų vietovių naujos funkcijos; Strateginio planavimo perspektyvos.
EN
function of non- urbanized areas; Prereguisites of strategic planning.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje demokratinėje valstybėje negali likti apleistų ir užmirštų vietovių: bet kuri gyvenamoji vietovė negali tapti kliūtimi visaverčiam asmenybės ugdymui ir tolesniam jos dalyvavimui kuriant šalies ūkį. Tyrimo tikslas - išryškinti naujų ir nepakankamai panaudojamų ūkinės veiklos funkcijų, kurios padėtų ženkliai patobulinti neurbanizuotų vietovių strateginio valdymo metodologiją. Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos įgyvendinimas atveria galimybes spartinti jų ekonominę ir socialinę pažangą, tobulinti aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis, skatinti gyventojų profesinės kompetencijos tobulėjimą, realizuoti naują būsto sampratą, geriau tenkinančią visų šeimos narių interesus, formuoti patriotiškai ir pilietiškai susipratusią bendruomenę. Šiuolaikinis kaimo plėtros modelis išreiškiamas realizuojant šias neurbanizuotų vietovių funkcijas: rezidencinę, ūkinės veiklos diversifikacijos, relaksacijos ir reabilitacijos, pažinimo ir lavinimo, etnografinio bei etinio paveldo išsaugojimo, kraštovaizdžio puoselėjimo. Neurbanizuotų vietovių funkcijų sistema išreiškia siekimą suderinti prekinių ir viešųjų (neprekinių) gėrybių kūrimą, istoriškai susiformavusių moralaus elgesio tradicijų perdavimą ir šiuolaikinės visuomenės elgsenos modelių tobulinimą, sveikos gyvensenos įpročių įtvirtinimą. Ūkinės veiklos diversifikacija neurbanizuotose vietovėse leidžia tobulinti šeimos gyvenimo sąlygas, sudaryti galimybę tėvams dirbti namuose arba netoli jų. Tvirtesnis gimtinės sampratos susiformavimas ir privatinės nuosavybės vaidmens suvokimas leis sustiprinti patriotinį ir pilietinį visuomenės ugdymą.Reikšminiai žodžiai: Strateginio planavimo perspektyvos; Ne urbanizuotų vietovių naujos funkcijos; Prereguisites of strategic planning; New function of non- urbanized areas.

ENThe paper deals with the problem of essential improvement of strategic management of rural (non-urbanized) areas. The European model of rural development is based on a multifunctional role of modern countryside. The system of these functions and an understanding of each function are among the most important scientific discussions. The paper is aimed to evaluate rural areas as an integral part of a common vital space of economy of the country. The main functions of non-urbanized areas are: residential, diversification of economic activity of rural dewellers, relaxation and rehabilitation, cognitive and educational, preservation of ethnic and ethical (moral) heritage, preservation and improvement of natural landscape. The system of these functions will necessitate a new type of residence, work and style of living in the countryside. Realization of these functions needs radical changes in general and professional education. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4767
Updated:
2018-12-17 11:46:37
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: