Vietinės ūkinės veiklos įvairinimo kaimo vietovėse šiuolaikinių galimybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietinės ūkinės veiklos įvairinimo kaimo vietovėse šiuolaikinių galimybių tyrimas
Alternative Title:
Study of possibilities for diversification of local economy in rural areas
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTNaujausi sociologiniai tyrimai rodo, kad vis labiau ryškėja smarkus prieštaravimas tarp objektyviai neišvengiamo naujo kaimo vietovių vaidmens formavimosi ir pasenusių, tačiau į kasdieninę vartoseną labai giliai įaugusių sąvokų bei mąstymo šablonų. Pagrindinė Lietuvos kaimiškųjų vietovių socialinė problema - neefektyvus ūkinės veiklos pokyčių valdymas. Darbas namuose arba arti jų gali būti laikomas labai svarbia šiuolaikinės asmenybės ir visuomenės ugdymo priemone. Jis leidžia suderinti pragyvenimui būtiną darbinę veiklą, profesinės karjeros siekius ir šeimos narių pareigas. Šeimos verslas sudaro naujas galimybes profesinių interesų ir gebėjimų vystymui. Daugiau laiko praleisdami kartu, šeimos nariai gali sėkmingiau formuoti savo tautinį identitetą, pilietinę poziciją bei dorovines nuostatas. Naujas galimybes dirbti namuose arba arti jų gali suteikti kaimo infrastruktūros tobulinimas ir naujų informacinių technologijų diegimas. Plačiajuosčio internetinio tinklo diegimas atveria galimybę bet kurioje šalies vietovėje naudotis sparčiausiomis komunikacijos priemonėmis, organizuoti kompanijų ir jų filialų, esančių įvairiuose regionuose, veiklą. Privataus šeimos verslo plėtra kaime gali sukurti naujas, alternatyvias žemės ūkiui darbo vietas, kurios didesnei šių vietovių gyventojų daliai leistų užsiimti profesine veikla, atitinkančia jų įgytą aukštą profesinę kvalifikaciją ir padėtų išlaikyti jaunus žmones kaimo regionuose. Valstybės dėmesys naujosioms kaimiškųjų vietovių funkcijoms leistų keisti požiūrį į kaimo gyventojus, teigiamai veiktųjų socialinę stratifikaciją, įgalintų sparčiau formuoti vidurinę klasę.

ENA sharp contradiction between modern role of rural space in the post-industrial society and old-fashioned, but widely used concepts and routine models of thinking became more and more evident. The main source of social problems at rural areas is an ineffective management of the latest changes in rural economy. Work at home or nearby became extremely important means for development of personality as well as for the whole society. It allows combining development of professional career with duties of family members. Family business allows for new possibilities for cultivation of professional interests and abilities. Family members, spending more time together, have an opportunity to develop their national identity, civil position and moral attitudes. New possibilities for work at home or nearby can be created by use of new information technologies and improvement of rural infrastructure. It allows to create jobs for highly educated population and to retain young people living in rural areas. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14500
Updated:
2018-12-17 12:12:31
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: