Žemės ūkio poveikio kaimo vietovių vystymuisi stiprinimo modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio poveikio kaimo vietovių vystymuisi stiprinimo modelis
Alternative Title:
Model of the strengthening agriculture influence to the rural areas development
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 1, p. 13-22
Keywords:
LT
Jurbarkas; Pagėgiai; Lietuva (Lithuania); Valdymas / Management; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio veikla yra stiprus ekonominis ir socialinis pagrindas kaimo vietovėms vystytis. Siekiant darnaus vystymosi, žemės ūkis turi būti plėtojamas pagal tam tikrus principus ir taisykles, kurios padeda valdyti kaimo vietovės pokyčius. Pasiektas tyrimo tikslas – suformuotas žemės ūkio poveikio kaimo vietovių vystymuisi stiprinimo koncepcinis modelis. Straipsnyje pateiktas šiuolaikinių kaimo vietovių ir daugiafunkcinio žemės ūkio funkcijų sugretinimas bei apibrėžiami jų vystymo privalumai. Empiriniam tyrimui atlikti pasirinktas pusiau standartizuotas individualus interviu, statistinės analizės bei lyginamosios analizės metodai. Iš viso analizuotas 21 atvejis, t. y. apklaustas – 21 ūkininkas. Tyrimas atliktas Jurbarko rajone ir Pagėgių savivaldybėje. Nustatyti stiprūs tarpusavio ryšiai tarp žemės ūkio ir kaimo vietovių funkcijų. Nemaža dalis funkcijų yra harmoningos ir papildo viena kitą. Stipriausias bendras ryšys yra tarp žemės ūkio ir kaimo vietovių kraštovaizdžio puoselėjimo, tradicinių amatų vystymo, paveldo puoselėjimo, maisto kokybės užtikrinimo bei tinkamos kokybės gamtos išteklių palaikymo. Žemės ūkio teigiamo poveikio modelis turėtų būti diegiamas pagal darnaus vystymo principus. Būtina kurti kaimo plėtros veikėjų kolektyvinį žinojimą, nuolatinę komunikaciją ir horizontalius bei vertikalius bendradarbiavimo ryšius, stiprinti kaimo vietovių gyvybingumą, didinti gyventojų užimtumą ir pajamų stabilumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiafunkcinis žemės ūkis; Pokyčių valdymas; Šiuolaikinės kaimo vietovės funkcijos; Žemės ūkio poveikis; Influence of agriculture; Multifuncional agriculture; Multifunctional agriculture; Nowadays rural functions; The management of change.

ENFrom the view of the local population and from the whole state in rural areas there are processes of negative changes. The dominant agricultural activity is a strong economic and social base for rural areas to develop. Farming has a very high potential to exploit multifunctional activities and provide multiple outputs. In particular between farming and rural landscapes a strong joint relation can be found. Achieving for a sustainable development, this activity must be evolved with certain principles and rules which helps to manage changes of rural areas. This article presents nowadays rural areas and multifunctional agricultural functions comparison and practice. The research objective was to determine how farmer’s farm joins the aims of multifunctional agriculture and that’s how it positively joins development of the rural area. The research was accomplished in Jurbarkas district and Pagėgiai municipality rural areas. The research results are based on quality research method – structurised survey (21 case and conducted interview with the 21 farmer). Before the survey the scientifical literature analysis was carried out, logical camparison of farm and modern rural areas functions was made. To correctly interpret the research results systemic, graphical analysis methods were used. It was found out that the farmers joins sustainable development of rural area through rural area heritages and cherish traditions, landscape management, biological variety support, incomes from non-farming activities and animal welfare requirements observance. According to results, the model for strengthening of agricultural influence on rural areas development in Jurbarkas district and Pagėgiai municipality was created. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47107
Updated:
2019-02-26 18:39:41
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: