Kaimas į miestą ar miestas į kaimą? Kaimiškosios priemiesčo vietovės 1990-2012 m. gyvensenos raida : Rokų kaimo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimas į miestą ar miestas į kaimą? Kaimiškosios priemiesčo vietovės 1990-2012 m. gyvensenos raida: Rokų kaimo atvejis
Alternative Title:
Between village and city: lifestyle and its changes in Rokai in the year 1990-2012
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti Rokų kaimiškosios vietovės 1996 m. dirbtinį suskaidymą, ištiriant šio suskaidymo pasekmes žmonių gyvensenai: ar Rokų padalijimas yra pats tinkamiausias būdas spręsti miesto plėtros ir priemiestinių kaimiškųjų vietovių raidos problemas. Taip pat siekiama įvertinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. liepos 7 d. priimto Vietos savivaldos įstatymo, pakeisto 2008 m., naujos 2010 m. spalio 27 d. redakcijos pataisas ir jų įgyvendinimą, sprendžiant kilusias priemiestinės gyvenvietės plėtros ir raidos problemas. [...] Didžioji Rokų dalis prie Kauno miesto 1996 m. buvo prijungta, neištyrus prijungimo ekonominės naudos ir socialinių pasekmių, neatsiklausus gyventojų nuomonės, todėl, ir praėjus 16 metų, Rokų atvejis laikytinas kaimiškosios vietovės nepagrįstos ir neapgalvotos urbanizacijos pavyzdžiu. Kaimiškoji ir miestiškoji Rokų dalys, nors ir atsidūrusios skirtingame pavaldume, iš esmės plėtojosi panašiai, o gyvensenos raidai lemiamos įtakos turėjo ne tik pakitusios ekonominės sąlygos, bet ir seniūnijų bei seniūnų veikla. Tyrimas parodė, kad abejos seniūnijos nepakankamai išnaudoja Vietos savivaldos įstatymo numatytų galimybių, tačiau pažymėtina, kad šis įstatymas varžo ir seniūnijų savarankiškumą. Ateityje prijungiant prie miestų kaimiškąsias vietoves, būtina pagal Regioninės plėtros įstatymą ištirti visas šitokio prijungimo prielaidas bei būsimas pasekmes ir nekartoti Rokų prijungimo prie miesto nelabai pavykusio kelio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimiškoji vietovė; Plėtra; Priemiestis; Raida; Rokai; Socialinė plėtra; Socialinės ir ekonominės problemos; Tradicijos; Kaunas; Lifestyle; Lithuania; Rokai; Settlement; Suburban; Unemployment.

ENThe aim of the research is to evaluate the artificial division of Rokai rural area in 1996 by analysing the effects of this division on the lifestyle of people: whether the division of Rokai is the most suitable method to solve the problems of urban expansion and the development of suburban rural areas. It is also attempted to evaluate the amendments of the new version of 27 October 2010 of the Law on Local Self-Government of 7 July 1994 of the Government of the Republic of Lithuania amended on 2008 and their implementation in solving the arising problems of expansion and development of suburban settlements. The larger part of Rokai was incorporated in Kaunas City in 1996 without investigating the economic benefit and social consequences of incorporation, without asking the opinion of the residents and therefore, after 16 years, the case of Rokai is considered to be an example of unsubstantiated and imprudent urbanisation of a rural area. The development of rural and urban parts of Rokai, although in different subordination, was essentially similar, and the development of lifestyle was most impacted not only by the change of economic conditions, but also by the activities of elderates and elders. The research indicated that both elderates are underusing the possibilities provided by the Law on Self-Government; however, it is noteworthy that this Law also restricts the independence of elderates. In the future, when incorporating rural areas to the cities, it is necessary to investigate all preconditions and consequences of incorporation according to the Law on Regional Development and not to repeat the not too successful way of incorporating Rokai in the city.

ISSN:
2029-8846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45058
Updated:
2018-12-17 13:26:26
Metrics:
Views: 41    Downloads: 9
Export: